Franczyzobiorcy Mount Blanc z otwartą drogą do roszczeń

Data dodania: 5 kwietnia 2017
Kategoria:
Foto: freeimages.com

Zapadł ważny wyrok sądu w sprawie pijalni czekolady. Franczyzobiorca nie musi płacić kary za przedterminowe zerwanie umowy ze swoim franczyzodawcą.

Sąd apelacyjny w Krakowie uznał, że Piotr Kustra, który prowadził pijalnie czekolady Mount Blanc na zasadzie franczyzy, ma wypłacić firmie odszkodowanie za złamanie zakazu konkurencji. Nie musi jednak płacić kary za przedterminowe zerwanie umowy ze swoim franczyzodawcą. A to jest szczególnie ważne dla pozostałych partnerów franczyzowych Mount Blanc. Daje im kartę przetargową w przypadku innych ewentualnych roszczeń ze strony sieci pijalni czekolady – podaje  businessinsider.com.

Jak informowaliśmy w listopadzie ub.r., sieć pijalni zmiotła lawina bankructw franczyzobiorców, którzy oskarżyli spółkę, że ta wprowadziła ich w błąd co do obrotów i faktycznej rentowności poszczególnych kawiarni. Firma twierdzi z kolei, że nikogo nie oszukiwała, a franczyzobiorcy  podjęli działalność na własne ryzyko. W ich sprawie odbyły się dwa procesy sądowe.

Businessinsider.com relacjonuje, że walka przed sądem byłego franczyzobiorcy Mount Blanc Piotra Kustry, w sprawie którego zapadł wyrok dotyczyła pieniędzy, których spółka żądała od niego z tytułu wcześniejszego odstąpienia od umowy oraz łamania zakazu konkurencji, obowiązującego franczyzobiorcę przez dwa lata od zakończenia współpracy z Mount Blanc. Łączna kwota roszczeń wynosiła 200 tys. zł (po 100 tys. zł za każde roszczenie).

Mount Blanc przegrał sprawę w pierwszej instancji, ale złożył apelację. Sąd apelacyjny w Krakowie w dniu 30 marca oddalił w całości powództwo dotyczące kary za przedterminowe rozwiązanie umowy, uznając, że domaganie się wypłaty tych pieniędzy jest żądaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

Sąd apelacyjny zwrócił uwagę, że umowa franczyzowa opiera się na współpracy, ale przede wszystkim na zaufaniu. W przypadku braku wzajemnego zaufania - nawet przy zawarciu umowy terminowej - każda ze stron ma prawo i możliwość jej rozwiązania w trybie natychmiastowym.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design