Kredigo rezygnuje z franczyzy

Data dodania: 3 listopada 2015
Kategoria:

Kredigo, firma specjalizująca się w udzielaniu pożyczek długo i krótkoterminowych zakończyła budowę sieci franczyzowej. Jak mówi Tomasz Gardy, dyrektor ds. sieci zewnętrznej to efekt zmian ustawowych.

Obecnie w ramach sieci partnerskiej Kredigo działa około 40 oddziałów. Na razie franczyzobiorcy pracują na warunkach zawartych w umowie franczyzowej. Nie wykluczone jest jednak, że zmiany nadejdą. Za wcześniej jest mówić, co konkretnie zostanie zmienione. Dopiero opracowujemy nową strategię działania – powiedział nam Tomasz Gardy.

Powodem możliwych zmian jest nowelizacja Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Prawa bankowego, która została uchwalona w październiku br. Wraz z nowelizacją ustawy zaostrza się nadzór finansowy nad firmami pożyczkowymi.

W ocenie Ministerstwa Finansów zwiększy to ochronę osób korzystających z usług firm zarabiających na tzw. chwilówkach i żerujących na złej sytuacji finansowej klientów. Ma też wyeliminować z rynku firmy działające nielegalnie. Szacuje się, że zmiany w prawie dotkną co najmniej 200 tys. rodzin w Polsce, które często sięgają po niewielkie pożyczki dla ratowania domowego budżetu.

Nowe rozwiązania są korzystne dla konsumentów, ale nie dla branży pożyczkowej – uważa Tomasz Gardy, dyrektor ds. sieci zewnętrznej Kredigo. 

Firmy, które będą chciały działać w tym segmencie będą musiały sprostać określonym wymogom, których spełnienie będzie warunkowało możliwość prowadzenia tej działalności. Chodzi o działanie spółki we wskazanej formie prawnej (musi to być spółka kapitałowa), która ma obowiązek posiadania kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 200 tys. zł (utworzonego ze środków nie pochodzących z pożyczki, kredytu, emisji obligacji lub źródeł nieudokumentowanych). Trzeba też udokumentować niekaralność za określone przestępstwa osób będących we władzach spółki i prokurentów.

Jakie zmiany czekają kredytobiorców

W przyjętym projekcie nowelizacji Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Prawa bankowego jest wskazany wyraźny cel: zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług firm udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich, nieobjętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Przede wszystkim będą skutkować niższymi kosztami pożyczek i kredytów konsumenckich oraz większym bezpieczeństwem na rynku pożyczkowym.

Konsument będzie lepiej chroniony przez wyeliminowanie stosowanych przez przedsiębiorców praktyk związanych z pobieraniem nadmiernych, nieuzasadnionych opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki. Lepsza ochrona klienta ma też dotyczyć  sytuacji, gdy będzie zalegał ze spłatą pożyczki. Stanie się to możliwe, bo przyjęty projekt doprecyzowuje zasady pobierania przez przedsiębiorców odsetek za opóźnienie w spłacie i zapobiega obciążaniu klienta nadmiernie wysokimi kosztami windykacji.

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design