AmRest przejmuje franczyzową sieć pizzerii we Francji

Data dodania: 27 stycznia 2017
Kategoria:
Foto: freeimages.com

AmRest zawarł umowę ze spółką Top Brands, na mocy której nabywa 100% udziałów w Pizza Topco France SAS zarządzającą siecią lokali Pizza Topco za łączną cenę sprzedaży blisko 14 mln euro (ok. 61 mln zł.).

Pizza Topco jest wyłącznym master-franczyzobiorcą Pizza Hut Delivery we Francji. Planuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w ciągu najbliższych miesięcy. Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji. Pizza Topco prowadzi 123 restauracje, z których większość zarządzana jest przez franczyzobiorców.

Restauracje własne (7 punktów) prowadzone są przez Pizza Delco France SAS („Pizza Delco”), spółkę w 100% zależną od Pizza Topco. W roku fiskalnym 2016 sieć wygenerowała sprzedaż systemową na poziomie ok. 67,6 mln euro (295,6 mln zł). Szacowane skonsolidowane przychody Pizza Topco wyniosły około 14,5 mln euro (ok. 63,4 mln zł). Przejęcie tej sieci wpisuje się w plany przyśpieszonego rozwoju marki Pizza Hut.

Finalizacja umowy zależeć będzie od spełnienia szeregu warunków, a w szczególności: zgody Rady Nadzorczej AmRest, podpisania umowy master-franczyzy z YUM! Restaurant Holdings (właściciela marki Pizza Hut) oraz nie wystąpienia istotnej, niekorzystnej zmiany warunków („Material Adverse Change”).

Jak poinformował zarząd AmRest przejęcie sieci pizzerii Pizza Topco, świetnie wpisuje się w plany przyśpieszonego rozwoju marki Pizza Hut zapoczątkowane podpisaniem w sierpniu 2016 umowy master-franczyzy dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

AmRest Holdings jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1993 roku spółka rozwija portfolio takich marek, jak KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks w oparciu o franczyzę i współpracę typu joint venture. AmRest jest właścicielem marki La Tagliatella, która rozwijana jest zarówno przez restauracje zarządzane przez spółkę, jak i poprzez franczyzę. W 2012 roku do portfolio AmRest dołączyły dwie chińskie marki: Blue Frog i KABB. Obecnie AmRest posiada 1179 restauracji na świecie.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram