Zarzuty prezesa UOKIK dla spółki Karcher

Data dodania: 26 stycznia 2022
Kategoria:

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Tomasz Chróstny, wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko firmie Karcher. Zarzuty dotyczą wieloletniego narzucania przez spółkę cen detalicznych na urządzenia i systemy czyszczące marki Kärcher, takie jak myjki ciśnieniowe, odkurzacze czy parownice.

Podejrzenie ustalania cen detalicznych

Postępowanie skierowane jest przeciwko spółce Karcher sp. z o.o. działającej na terenie Polski. Z zebranych dowodów wynika, że firma od końca lat 90. mogła w porozumieniu z dealerami ustalać ceny detaliczne swoich produktów. "Przed 2005 rokiem przedsiębiorca mógł narzucać ceny w sprzedaży stacjonarnej i internetowej. Po tym roku działania te skupiały się głównie na platformach internetowych," wyjaśnia Prezes UOKiK.

Warunki współpracy z dystrybutorami

W zawartych umowach z dystrybutorami i ogólnych warunkach współpracy handlowej znajdowały się klauzule, zobowiązujące dystrybutorów do ustalania cen produktów zgodnie z wytycznymi firmy Karcher. Oznacza to, że klienci nie mogli nabyć produktów marki Kärcher po niższych, niż narzucone ceny. Naruszenia cenowe były penalizowane, m.in. poprzez odbieranie rabatów czy skracanie terminów płatności.

Przykład naruszeń

Przykładowy e-mail od dystrybutora wskazuje na aktywne uczestniczenie w dyscyplinowaniu rynku: „Mamy wiosenną promocję i już mam przykłady zaniżania cen. Proszę o wystosowanie pisma przypominającego o konsekwencjach naruszenia ustalonych cen".

Konsekwencje porozumień cenowych

Porozumienia cenowe pomiędzy kontrahentami są uznawane za jedne z najpoważniejszych naruszeń konkurencji. "Dowody wskazują na możliwość ustalania cen sprzedaży detalicznej produktów Kärcher, co mogło prowadzić do zawyżania cen i ograniczania konkurencji," mówi Tomasz Chróstny.

Możliwe sankcje

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara do 10% obrotu przedsiębiorcy. Menadżerom odpowiedzialnym za zmowę grozi kara do 2 mln zł. Istnieje jednak możliwość uniknięcia lub obniżenia kary przez współpracę z Prezesem UOKiK w ramach programu łagodzenia kar (leniency).

Procedura dobrowolnego poddania się karze

Przed zakończeniem postępowania antymonopolowego Prezes UOKiK może zaproponować stronom dobrowolne poddanie się karze pieniężnej, co przyspieszyłoby postępowanie. W takim przypadku kara nakładana na przedsiębiorcę uczestniczącego w procedurze może zostać obniżona o 10%.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design