VAT OSS 2021 – co trzeba wiedzieć o rozliczaniu podatku VAT w ramach pakietu e-commerce

Data dodania: 6 października 2021

Boom w e-handlu trwa w najlepsze. Coraz więcej internetowych przedsiębiorców, po opanowaniu polskiego rynku, zaczyna poszukiwać klientów w UE. Tzw. pakiet e-commerce, który zaczął obowiązywać 1 lipca 2021 roku, ma ułatwić zadanie handlowcom prowadzącym sprzedaż prywatnym konsumentom z krajów UE nie tylko w ramach własnego sklepu, ale także różnego rodzaju platform sprzedażowych (np. Allegro, Ebay czy Amazon).

Co to jest VAT OSS, do kogo jest skierowana ta nowa procedura, i jakie rozwiązania wprowadza – na te i inne pytania staramy się odpowiedzieć w tekście.

Pakiet e-commerce 2021

Przedsiębiorcy Internetowi z Polski coraz śmielej sobie poczynają na europejskim rynku. Z powodzeniem sprzedają swoje towary i usługi na zagranicznych rynkach nie tylko w ramach własnego sklepu internetowego, ale także korzystając z wielu różnych platform sprzedażowych. Rynek UE ma ogromny potencjał i nasi handlowcy starają się z niego korzystać, mimo że sprzedaż towarów i usług prywatnym klientom z tego obszaru wiąże się z szeregiem obowiązków podatkowych – m.in. rozliczania podatku VAT. Obowiązujący od 1 lipca 2021 pakiet e-commerce ma ułatwić przedsiębiorcom handel detaliczny konsumentom w UE, poprzez rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które mogą być rozliczane za pomocą uproszczonej procedury VAT OSS (One Stop Shop). Mimo tego trzeba pamiętać, że wciąż będzie jednak konieczność opodatkowania VAT zgodnymi z lokalnymi stawkami. Ponadto pakiet wprowadza także jednolity próg dla sprzedaży wysyłkowej (10 tys. EUR) oraz nowe obowiązki dla internetowych platform sprzedażowych dla przesyłek spoza UE.

Procedura VAT OSS

VAT OSS (One Stop Shop) to nowa procedura rozliczania podatku VAT, która zastąpiła VAT MOSS (Mini One Stop Shop). Do niedawna ta procedura dotyczyła sprzedaży na rzecz osób prywatnych z krajów UE usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych, od 1 lipca dotyczy także sprzedaży wysyłkowej towarów.

Procedura unijna OOS, zgodnie z art. 130a pkt 3 ustawy o VAT, umożliwia rozliczanie VAT w jednym kraju Unii Europejskiej z tytułu świadczenia usług i dostaw towarów na rzecz konsumentów. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą dokonywać rejestracji VAT w każdym kraju nabywcy z osobna nawet po przekroczeniu limitu sprzedaży. Co warto podkreślić, teraz wystarczy jedna rejestracja do VAT OSS. Uzupełnieniem tego przepisu jest wprowadzenie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), które zastąpiło pojęcie sprzedaży wysyłkowej. Dostawa WSTO obejmuje towary znajdujące się na terenie UE, zarówno wyprodukowane w tym obszarze, jak i dopuszczone do swobodnego obrotu. OD 1 lipca WSTO jest rozliczna na podstawie procedury VAT OSS. I choć korzystanie z nowej procedury nie jest obligatoryjne, to jeżeli właściciel sklepu internetowego zdecyduje się zarejestrować w procedurze UE, to będzie zobowiązany rozliczać VAT należny od wszystkich czynności objętych tymi przepisami.

Kogo dotyczy VAT OSS?

Zgodnie z nowymi uregulowaniami, procedura VAT OSS dotyczy przedsiębiorcy:

-> posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, w celu deklarowania i płacenia podatku VAT należnego z tytułu:
-WSTO,

-usług świadczonych na rzecz konsumentów (B2C), dla których miejscem świadczenia jest państwo członkowskie, w którym nie posiada on siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej; usługi na rzecz konsumenta, dla których miejscem świadczenia jest państwo członkowskie, w którym firma ma siedzibę, nie mogą być zadeklarowane w procedurze unijnej, lecz muszą zostać zadeklarowane w krajowej deklaracji podatkowej odpowiedniego państwa członkowskiego;

-> nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE, w celu deklarowania i płacenia podatku VAT należnego z tytułu WSTO;

-> ułatwiającego przez użycie interfejsu elektronicznego zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o VAT (niezależnie od tego, czy posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE, czy w kraju trzecim) dokonanie:
-WSTO,
-krajowych dostaw towarów na rzecz konsumenta, których wysyłka lub TRANSPORT rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa członkowskiego.

OSS VAT – zakres usług

Procedura unijna pozwala rozliczać podatek VAT należny z tytułu świadczenia następujących usług:

1) usługi pośredników (art. 28d ustawy o VAT);
2) usługi związane z nieruchomościami (art. 28e ustawy o VAT), w tym:

usługi świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami,usługi zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usługi przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego;

3) usługi transportowe (art. 28f ust. 1, 2 i 3 ustawy o VAT);
4) usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobne usługi, takie jak targi i wystawy, oraz usługi pomocnicze do tych usług, w tym świadczenie usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach (art. 28g ust. 2 ustawy o VAT);
5) usługi pomocnicze do usług transportowych, usługi wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz usługi na rzeczowym majątku ruchomym (art. 28h ustawy o VAT);
6) usługi restauracyjne i cateringowe (art. 28i ustawy o VAT);
7) usługi wynajmu środków transportu (art. 28j ustawy o VAT);
8) usługi telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne (art. 28k ustawy o VAT).

Deklaracja i ewidencja VAT OSS

Jak wynika z art. 130 ustawy o VAT, podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury unijnej są obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT do właściwego urzędu skarbowego, niezależnie od tego, czy dostawy towarów i świadczenia usług objęte procedurą unijną miały miejsce.Deklaracje przedsiębiorcy muszą złożyć do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Deklaracja VAT musi zawierać numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji, w którym VAT jest należny: całkowitą wartość, pomniejszoną o kwotę VAT (transakcji wewnątrzwspólnotowej oraz sprzedaży towarów na odległość), dostawy towarów dokonywanej przez podatnika ułatwiającego takie dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2, jeżeli wysyłka lub transport tych towarów rozpoczyna się i kończy na terytorium kraju, świadczenia usług, całkowitą kwotę podatku należnego przypadającą na transakcje, o których mowa w lit. a, wraz z jej podziałem na kwoty odpowiadające poszczególnym stawkom VAT, stawki VAT oraz kwotę podatku należnego ogółem.

Podatnicy mają trzy lata na poprawę błędów lub uzupełnienie deklaracji. Składając korektę, należy wskazać właściwe państwo członkowskie konsumpcji, okres rozliczeniowy i kwotę VAT, w odniesieniu do której dokonywana jest korekta.

Ponadto ustawa o VAT w art. 130d zobowiązuje podatników do prowadzenia w postaci elektronicznej ewidencji transakcji objętych procedurą unijną, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c rozporządzenia 282/2011. Zewidencjonowane informacje należy przechowywać przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano dostaw towarów lub świadczenia usług objętych procedurą unijną.

VAT OSS w oprogramowaniu księgowym dla firm

Nowe uregulowania związane z rozliczaniem VAT w e-commerce zostały już zaimplementowanie do systemów ERP firmy Comarch. W powszechnie wykorzystywanym programie nie tylko przez polskich przedsiębiorców, Comarch ERP XT oraz Comarch ERP Optima od strony handlowej dodano stawki VAT dla wszystkich państw UE, na towarze można zdefiniować domyślną stawkę dla każdego państwa UE, kontrahenta można oznaczyć rodzajem transakcji: procedura OSS, a także na dokumencie naliczane są stawki VAT zgodnie z krajem odbiorcy towaru.

Zobacz, jak dostosować sprzedaż do nowych przepisów VAT w e-commerce: https://pomoc.comarchesklep.pl/artykul/jak-dostosowac-sprzedaz-do-nowych-przepisow-vat-e-commerce/.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design