Moya: stacje paliw będą się przyłączać do sieci

Data dodania: 5 września 2011
Kategoria:

Trend w najbliższym czasie się nasili w związku wymogami prawnymi co do warunków technicznych, jakie powinna spełniać każda stacja do 2012 roku. Niezbędne inwestycje dzięki franczyzie mogą być tańsze - mówi Piotr Niemczyk, Dyrektor ds. Organizacji Sieci Stacji Paliw Moya.

Na jakim etapie jest rozwój sieci Moya? Jakie są dalsze plany?

Piotr Niemczyk: Sieć Moya podpisała do tej pory 40 umów franczyzowych, z czego 30 stacji działa już oficjalnie w barwach Moya, a pozostałe są w trakcie rebrandingu i wdrażania standardów naszej sieci. Ten rok zakończymy z co najmniej 50 działającymi stacjami, natomiast liczbę 100 obiektów planujemy przekroczyć przed końcem 2012 roku.  

Jaką część franczyzobiorców sieci Moya stanowią właściciele działających stacji, a jaką inwestorzy, którzy dopiero planują wybudować stację?

Nasi franczyzobiorcy to najczęściej osoby z doświadczeniem w branży, które do tej pory prowadziły stację paliw w barwach innych sieci lub pod marką własną. Niemniej jednak, coraz częściej zdarza się nam rozmawiać i podpisywać umowy z przedsiębiorcami decydującymi się na budowę nowych stacji paliw, dla których jest to zupełnie nowa branża.

Jakie są efekty przyłączenia stacji do sieci Moya? Czy można mówić np. o jakimś wyraźnym wzroście obrotów albo marż na stacjach, które przyłączyły się do sieci?

Wzrost obrotów na stacji po przystąpieniu do sieci jest wyraźny, dobrze widoczny na sprzedażowych słupkach. Powodowany on jest nie tylko zmianą brandu, ale także pozyskaniem grona nowych stałych klientów, dzięki wykorzystaniu narzędzi, jakie w ręce właścicieli stacji oddaje sieć Moya – karty rabatowe Moya VIP, karty flotowe Moya Firma, kąciki kawowe Caffe Moya, atrakcyjne promocje sieciowe czy równie cenne know – how przekazywane podczas szkoleń. Należy podkreślić, że, przyłączając się do sieci Moya, właściciele stacji zyskują przede wszystkim większe zaufanie swoich klientów. A to kluczowy czynnik sukcesu każdej stacji.

Jakie inne czynniki także można uznać za istotne?

Posłużę się danymi z raportu Moto Scan (2010), który zapytał kierowców, jakie czynniki mają najistotniejsze znaczenie dla przywiązania się do określonej marki sieci stacji paliw. 91 proc. osób wskazało na jakość paliwa – będąc tego świadomym, Moya wprowadza niezależny program badania jakości TankQ, który nie pozostawi wątpliwości co do najwyższej klasy paliw sprzedawanych na naszych stacjach. 50 proc. kierowców zwraca uwagę na ilość stacji – my stale rozbudowujemy sieć naszych placówek. Dbałość o czystość i porządek to sprawa istotna dla 35 proc. badanych – podczas wdrażania jednolitych standardów dla całej sieci, szczególną uwagę zwracamy właśnie na estetyczny wygląd stacji, potrzebę ustawicznego sprzątania, dbania nawet o drobiazgi. Wreszcie przynależność sieci do polskiej firmy ma kluczowe znaczenie dla 25 proc. przebadanych – a Anwim, właściciel sieci Moya, to spółka w 100 proc. polska.

Jakie najważniejsze zjawiska, zmiany mogą zachodzić w branży detalicznej sprzedaży paliw w najbliższym czasie, dotyczące m.in. pozycji stacji niezależnych, rozwoju sieci franczyzowych, możliwości realizacji nowych inwestycji w atrakcyjnych lokalizacjach?

Prawdopodobnie najistotniejszą sprawą, która zmieni oblicze branży, jest rozporządzenie Ministra Gospodarki (Dz.U.05.243.2063) o warunkach technicznych, jakie powinna spełniać każda stacja paliw do końca roku 2012.  Dla wielu właścicieli  stacji oznacza to kosztowne inwestycje w modernizację posiadanych obiektów. Stacje niezależne, chcąc dalej funkcjonować, będą musiały pokryć koszty modernizacji samodzielnie lub przyłączyć się do sieci takich jak Moya, które są w stanie wynegocjować atrakcyjne rabaty na zakup sprzętu i wykonanie prac, co pozwoli właścicielom zaoszczędzić znaczące kwoty pieniężne.

Inną sprawą jest, że już od kilku lat obserwowany jest spadek obrotów stacji niezależnych w stosunku do obrotów stacji sieciowych. Ma to ścisły związek z zaufaniem klientów do poszczególnych marek i często jego brakiem w stosunku do stacji niezależnych. W najbliższej przyszłości właścicielom stacji po prostu będzie się opłacać przystąpić do sieci, o ile te zaproponują im korzystne warunki handlowe i wszechstronne wsparcie. Miejsca pod zupełnie nowe inwestycje także będą, szczególnie w związku z planowaną budową i modernizacją dróg w Polsce.

Rozmawiała Joanna Cabaj - Bonicka

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design