Spada rentowność biznesu w galeriach handlowych

Data dodania: 12 lutego 2024
Kategoria:

Rosną ceny wszystkiego – koszty bieżące prowadzenia i utrzymania biznesu nie tylko hamują rozwój, ale ciągną przedsiębiorców w dół. Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zwraca uwagę, że rentowność działalności firm handlowo – usługowych korzystających z przestrzeni w galeriach handlowych spada i nie widać perspektyw na zmianę trendu.

Ponad dwa lata ograniczeń pandemii, dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza w kraju oraz dramatyczne wydarzenia związane z wojną w Ukrainie to tło prowadzenia działalności biznesowej członków ZPPHiU. Utrzymanie miejsc pracy i stabilności naszych firm są coraz trudniejsze wobec szybujących kosztów stałych” – komentuje Marcin Ochnik, Prezes Zarządu OCHNIK S.A., członek Zarządu ZPPHiU.

Fakt, że pandemia drastycznie wpłynęła na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych jest oczywisty. Kolejne ciosy dla rodzimego sektora handlu i usług zadał wybuch wojny w Ukrainie, przerwane łańcuchy dostaw, destabilizacja kursów walut, wahania dotyczące dostępności pracowników. Nie bez znaczenia jest pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju, rosnąca inflacja i zmieniające się drastycznie zwyczaje oraz pesymistyczne nastroje konsumenckie. Polscy pracodawcy zmagają się z wyzwaniami nowej rzeczywistości a dynamika zmian zaskakuje ich boleśnie z każdym miesiącem.

Naturalnym jest porównywanie sytuacji dzisiejszego handlu w galeriach do stabilnego czasu sprzed pandemii. Pamiętając, że straty po pandemii nadal nie zostały odrobione, dziś odwiedzalność w centrach handlowych nadal nie dorównuje tej z 2019 roku za to lista kosztów, które poszybowały w górę i nadal rosną jest bardzo długa.

Zarząd ZPPHiU wskazuje podstawowe czynniki wpływające na spadek rentowności:

Energia

To już prawie 80%! Podwyżki cen energii windują automatycznie wzrost cen kolejnych pozycji w budżecie każdego przedsiębiorstwa. W tym zakresie trudno liczyć na poprawę sytuacji – energia tanieć nie będzie.

Czynsze

Należy odnotować, że w kwestii rozliczeń z centrami handlowymi nastąpiła dwukrotna indeksacja czynszów, czyli podniesienie ich o poziom inflacji, co spowodowało wzrost tej pozycji kosztowej o około 25%. Z uwagi na gwałtownie rosnącą inflację należy założyć oczekiwanie właścicieli centrów handlowych kolejnych wzrostów czynszów.

Kursy walut

Destabilizacja kursów walut i osłabienie pozycji złotego przekłada się na podniesienie wysokości czynszów o kolejne punkty procentowe. Większość rozliczeń między podmiotami korzystającymi i udostępniającymi przestrzeń w galeriach odbywa się bowiem w obcych walutach.

Wynagrodzenia

Ludzie to w firmach największy kapitał, ale równocześnie największy koszt, o czym boleśnie przekonują się przedsiębiorcy. Istotnie wyższym obciążeniem dla firm są koszty wynagrodzeń, wzrost płacy minimalnej oraz składek ZUS w oczywisty sposób podniósł i jeszcze podniesie koszty pracodawców – te są ponad 40% wyższe niż trzy lata temu. Podwyżki wynagrodzeń miały miejsce już trzykrotnie w tak krótkim czasie.

Konieczne inwestycje

E-commerce stanowił koło ratunkowe dla przedsiębiorców i alternatywę dla handlu stacjonarnego w okresie pandemii. Wskutek zamknięcia handlu stacjonarnego nastąpił gwałtowny rozwój kanałów e-commerce co z kolei wymusiło znaczące inwestycje w nową infrastrukturę i rozwój tej gałęzi sprzedaży.

Transport i logistyka

Kosztowne są też operacje logistyczne, które nie ograniczają się jedynie do firm kurierskich (a te wraz z cenami transportu na całym świecie gwałtownie rosną). Istotny jest proces obsługi zwrotów czy pakowania.

Usługi

Przedsiębiorcy korzystający z przestrzeni handlowej w centrach ponoszą wyższe koszty wszystkich usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Równe rozłożenie ryzyk biznesowych i kosztów wspólnych pomiędzy centra handlowe a przedsiębiorców korzystających z przestrzeni w galeriach zarząd ZPPHiU ponownie wskazuje jako kierunek, w którym powinna zmierzać branża, by utrzymać stabilność całego ekosystemu. W obliczu wyzwań makroekonomicznych zastosowanie takiego podejścia jest, w ocenie zarządu ZPPHiU, konieczne i pilne.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design