Sklepy online przyciągają klientów do galerii handlowych

Data dodania: 30 października 2023
Kategoria:

Aż 74% respondentów potwierdza, że to właśnie internetowe źródła skłaniają ich do odwiedzin w sklepach fizycznych. Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) nieustannie podkreśla, jak wielki wpływ na frekwencję w centrach handlowych mają działania oraz promocje prowadzone przez sklepy internetowe. Wynajmujący przestrzenie w galeriach handlowych, inwestując w marketing online, znacząco przyczyniają się do sukcesu tych miejsc, jednocześnie pokrywając dodatkowe koszty marketingu obiektu.

Właściciele galerii handlowych coraz częściej oczekują, że najemcy będą partycypować także w kosztach związanych ze sprzedażą ich produktów i usług online. Tymczasem to galerie handlowe powinny wynagradzać sklepikarzy za generowanie ruchu i zwiększanie liczby odwiedzających. Koszty wzrostu frekwencji są znaczące i są pokrywane przez najemców, między innymi poprzez tzw. koszty wspólne i marketingowe.

Najemcy nie mają dostępu do danych

Z raportu Izby Komunikacji Elektronicznej „Omni-commerce – Kupuję wygodnie” z 2023 roku wynika, że aż 74% badanych deklaruje, że to informacje znalezione online motywują ich do wizyty w sklepach stacjonarnych (w 2022 roku było to 63%, a w 2021 roku 39%). Konsumenci uznają dostęp online za narzędzie do początkowej selekcji i analizy rynkowej, natomiast wizyta w galerii handlowej umożliwia im dokonanie ostatecznego wyboru. Jednak tylko 19% respondentów wskazuje sklep stacjonarny jako pierwsze miejsce do zakupów. To znaczący spadek w porównaniu do lat poprzednich – 29% w 2022 roku i 41% w 2021 roku.

Najemcy w centrach handlowych powinni być postrzegani jako kluczowi partnerzy, od których zależy rentowność i funkcjonowanie tych obiektów. Atrakcyjność centrum handlowego zależy od liczby przyciąganych klientów. Sklepy obecne w centrach są kluczowym elementem tej atrakcyjności. To właśnie najemcy ponoszą wszelkie koszty, które powinny być ryzykiem wynajmującego – utrzymanie centrum, ubezpieczenia, a także wynagrodzenie zarządcy obiektu. Oznacza to, że czynsz najmu jest czystym zyskiem dla wynajmującego. Mimo to, najemcy regularnie otrzymują od właścicieli galerii kolejne faktury, które zwiększają wartość przenoszonych na nich kosztów funkcjonowania centrum, w tym wysokie indeksacje czynszów i rosnące koszty energii, płac itp.

Zakupy stacjonarne i online a galerie handlowe

Zofia Morbiato, dyrektor generalna ZPPHiU, wskazuje, że tylko 19% internautów preferuje zakupy stacjonarne, a 74% respondentów kieruje się informacjami online przy decyzji o wizycie w sklepach fizycznych. Marketing online, promujący zakupy i zachęcający do nich, jest efektem działań i nakładów kupców oraz usługodawców, którzy umożliwiają odbiór towarów w wynajętych przez siebie sklepach w centrach handlowych. Ich działania zwiększające frekwencję powinny być doceniane i wynagradzane przez wynajmujących, a nie obciążane dodatkowymi opłatami.

ZPPHiU podkreśla, że dane o odwiedzalności podawane przez wynajmujących nie mogą być porównywane do lat wcześniejszych, szczególnie w kontekście okresów przed pandemią. Z danych Selectivv Data Tank wynika, że w grudniu 2022 roku odnotowano wzrost frekwencji o 18,9%, ale wynika on głównie z napływu gości z Ukrainy. To sugeruje, że ruch w galeriach handlowych w rzeczywistości zmalał w porównaniu do lat przed pandemią. Dla rzetelnej analizy danych o odwiedzalności należałoby wykluczyć ruch generowany przez obywateli Ukrainy. Ponadto, najemcy powinni otrzymywać indywidualne dane o frekwencji każdego obiektu, gdyż dane zagregowane są nieprzydatne w analizach biznesowych.

ZPPHiU zauważa również, że w centrach handlowych najemcy – negocjując umowy – nie są informowani o liczbie uprzywilejowanych najemców ani o długości trwania ich umów. Najemcy uprzywilejowani mają lepsze warunki czynszu i opłat wspólnych. Tylko właściciel lub zarządca centrum wie, kiedy taki najemca może zakończyć umowę i jakie warunki oczekuje przy jej przedłużeniu. ZPPHiU apeluje, aby koszty wspólne były w pełni przewidywalne i określone jako stała kwota w umowie. Do kosztów tych zaliczają się: utrzymanie powierzchni wspólnych, wynagrodzenie personelu zarządcy, sprzątanie, oświetlenie, ochrona – oraz podatek od nieruchomości i inne opłaty należne od wynajmującego. Ponadto, najemcy muszą pokrywać kary administracyjne i koszty odzyskiwania należności nałożone na wynajmującego.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design