Sieci handlowe Auchan i Intermarche z zarzutami prezesa UOKIK

Data dodania: 20 lutego 2023
Kategoria:

Jeżeli potwierdzą się zarzuty wobec Auchan i Intermarche dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych, właścicielom tych sieci handlowych grozi kara do 3% rocznego obrotu.

Sieci handlowe jak Auchan i Intermarche, współpracując z licznymi dostawcami, często mniejszymi od siebie, mogą wykorzystywać swoją ekonomiczną przewagę do narzucania niekorzystnych warunków współpracy. W takich przypadkach dostawcy, dla których sprzedaż do sieci jest często kluczowa, godzą się na narzucane warunki bez realnej możliwości negocjacji.

Działania Prezesa UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) aktywnie monitoruje i zwalcza nieuczciwe praktyki rynkowe. Prowadzi postępowania w sprawach nadużycia przewagi kontraktowej, wydaje decyzje i publikuje raporty rynkowe wskazujące naruszenia przepisów.

Pierwszy raport UOKiK dotyczył rabatów pobieranych przez sieci handlowe. Wykazał niedopuszczalne praktyki, takie jak uzyskiwanie rabatów retrospektywnych bez spełnienia określonych warunków, czy zmianę warunków rabatowania z mocą wsteczną.

Spółka SCA PR Polska, centrala zakupowa dla sklepów Intermarche, mogła stosować praktyki polegające na zawieraniu umów z dostawcami z opóźnieniem, wymagając od nich stosowania nowych warunków z mocą wsteczną. Urząd ustalił, że SCA PR Polska uzyskiwała rabaty retrospektywne od dostawców, nawet gdy nie zostały osiągnięte wcześniej uzgodnione wartości obrotu.

Nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, podkreśla, że nieakceptowalne jest niepewne ustalanie warunków sprzedaży i narzucanie niekorzystnych zmian w umowach. Takie praktyki uniemożliwiają dostawcom planowanie działalności i zarządzanie rentownością.

Drugi raport dotyczył opłat okołosprzedażowych, w tym żądania przez Auchan opłat za transport towarów z magazynu centralnego do marketów. Takie praktyki są uznawane za nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej, przerzucając na dostawców koszty działalności sieci.

Oświadczenie Intermarche

SCA PR POLSKA (centrala zakupowa dla Intermarché) otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Prezesa UOKiK. Firma analizuje zarzuty i deklaruje otwartość na współpracę z Urzędem, odpowiadając na pytania i przekazując potrzebną dokumentację.

Szczegóły i ostateczne wyniki postępowania zostaną ujawnione po jego zakończeniu. Zarówno Auchan, jak i Intermarche wstrzymują się od dalszych komentarzy do czasu oficjalnego zakończenia sprawy przez UOKiK.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design