Sieć Coccodrillo chce układu z wierzycielami

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Sieć Coccodrillo

Foto: Sieć Coccodrillo

Spółka CDRL S.A. poinformowała o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego przez trzy spółki zależne prowadzące sieć salonów własnych Coccodrillo.

Zarządy spółek: Coccodrillo Concepts Sp. z o.o., Smart Investment Group Sp. z o.o. oraz Drussiss Sp. z o.o. podjęły decyzje o rozpoczęciu działań zmierzających do restrukturyzacji prowadzonej przez nie działalności. Zdecydowały one o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, przewidzianego przepisami ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 przyjętej w ramach tzw. Tarczy 4.0. W tym celu spółki zależne zawrą z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym umowę o pełnienie funkcji nadzorcy układu, a następnie złożą wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Po dokonaniu obwieszczenia Spółki przedstawią wierzycielom propozycje układowe oraz założenia dotyczące dalszego prowadzenia przez nie działalności.

Decyzje o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego są wynikiem dokonanej analizy sytuacji i perspektyw ich działalności, w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w celu walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, w tym w szczególności kolejnym, trwającym od 15 marca 2021 r., zamknięciem galerii handlowych, w których zlokalizowane są sklepy z odzieżą dla dzieci prowadzone przez te spółki, przedłużonym obecnie do dnia 18 kwietnia 2021 r. (tzw. IV lockdown). Brak możliwości uzyskiwania przychodów w tak długim okresie, przy jednoczesnej konieczności ponoszenia stałych kosztów funkcjonowania, powoduje wyczerpywanie posiadanych przez te spółki zasobów finansowych, co w konsekwencji może doprowadzić w najbliższym czasie do powstania stanu niewypłacalności. Celem restrukturyzacji działalności tych spółek jest takie ułożenie zasad współpracy z wierzycielami, z których zdecydowaną większość stanowią podmioty wynajmujące lokale w obiektach wielkopowierzchniowych, aby możliwe było kontynuowanie rentownej działalności po zniesieniu ograniczeń w handlu prowadzonym w tych obiektach.

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i sprawdź która franczyza będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram