Sąd zasądził ponad 100 tys. zł dla Najemcy od Galerii Handlowej

Data dodania: 22 czerwca 2023
Kategoria:

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) zwróciło uwagę na przełomowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który przyznał najemcy ponad 100 tys. zł od galerii handlowej za nieuczciwe praktyki w obliczaniu kosztów wspólnych. Wyrok ten jest efektem korzystnej dla najemców decyzji Sądu Najwyższego i stanowi pierwszy przypadek nakazania zwrotu nienależnie pobranych opłat wspólnych przez wynajmującego.

Szczegóły wyroku i jego znaczenie

Wyrok Sądu Apelacyjnego uznał, że galeria handlowa faworyzowała niektórych najemców, przerzucając ich koszty na pozostałych. Sąd uznał to za czyn nieuczciwej konkurencji i nakazał zwrot nienależnie pobranych kwot. Adwokat dr Tomasz Henclewski, reprezentujący najemcę, podkreślił, że wyrok ten otwiera drogę dla innych najemców do walki z nieuczciwymi praktykami.

Komentarze ekspertów

Dr Paweł Łuczak i Katarzyna Marczuk z PSNPH wskazują, że wyrok ten jest ważnym krokiem w kierunku eliminacji nieuczciwych praktyk w umowach najmu oraz nierównego traktowania najemców. Zaznaczają, że obniżki opłat czy preferencyjne warunki powinny być częścią planu biznesowego wynajmującego, a nie przerzucane na innych najemców.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy uznał, że nierówne traktowanie najemców w galerii handlowej jest czynem nieuczciwej konkurencji. Wynajmujący nie może pobierać od jednych najemców zawyżonych kosztów operacyjnych, zwalniając z tych opłat innych najemców. Takie działanie prowadzi do nierównego rozłożenia kosztów wspólnych, które powinny być pokrywane proporcjonalnie przez wszystkich najemców.

Wpływ na rynek wynajmu powierzchni handlowych

Wyrok ten może mieć istotny wpływ na rynek wynajmu powierzchni handlowych, wprowadzając bardziej sprawiedliwe i przejrzyste zasady rozliczeń. Oczekuje się, że wynajmujący dokonają zmian w umowach i rozliczeniach z najemcami, co przyczyni się do lepszej ochrony praw najemców oraz etyczniejszych praktyk biznesowych.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design