Regulacji dla rynku franczyzy wciąż brak

Data dodania: 11 kwietnia 2023
Kategoria:

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz, nawołuje do przyspieszenia prac legislacyjnych dotyczących ustalenia ram współpracy między franczyzodawcami a franczyzobiorcami.

Od 2 lipca 2020 roku w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP funkcjonuje Zespół Roboczy ds. Franczyzy, który opracował Kodeks Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy.

Podsumowanie działań Zespołu Roboczego ds. Franczyzy

1 czerwca 2021 roku miało miejsce posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Franczyzy, na którym podsumowano dotychczasową współpracę. Adam Abramowicz zaznacza, że wprowadzenie maksymalnego 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia umowy przez franczyzobiorcę oraz ograniczenie zakazu konkurencji do okresu obowiązywania umowy, uwolni franczyzobiorców od zależności przypominających niewolnictwo.

Współpraca Rzecznika MŚP z Ministerstwem Sprawiedliwości zaowocowała decyzją o przeniesieniu dalszych działań na rzecz implementacji wypracowanych zasad do tego ministerstwa. Celem jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego umowy franczyzy jako umowy nazwanej.

Projekt zmian w Kodeksie cywilnym

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian w Kodeksie cywilnym, zakładający wprowadzenie umowy franczyzy do polskiego prawodawstwa. Z końcem grudnia 2022 roku projekt został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Rzecznik MŚP zwrócił się do Szefa Rządowego Centrum Analiz oraz Dyrektora Departamentu Programowania Prac Rządu w KPRM o informacje dotyczące stanu prac nad przedmiotowymi przepisami. Odpowiedź wskazała, że Zespół do spraw Programowania Prac Rządu jeszcze nie rozpatrzył wniosku Ministra Sprawiedliwości.

Apel Rzecznika MŚP o szybkie procedowanie przepisów

Adam Abramowicz w imieniu przedsiębiorców apeluje o pilne procedowanie przepisów mających na celu uregulowanie relacji między franczyzobiorcami a franczyzodawcami. W szczególności chodzi o wprowadzenie 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia umowy przez franczyzobiorcę i ograniczenie zakazu konkurencji.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design