Redan sprzedaje marki „Top Secret” oraz „DryWash”

Data dodania: 24 sierpnia 2023
Kategoria:

Redan ogłosił podpisanie listu intencyjnego ze spółką Monna Nice, będącą częścią Monnari Trade, dotyczącego sprzedaży praw ochronnych do znaków towarowych "Top Secret" i "DryWash".

Kwota umowy wynosi 8 mln zł plus VAT. Dodatkowo, Monna Nice zobowiązała się do zapłaty Redanowi połowy EBITDA wygenerowanej przez markę "Top Secret" w drugim i trzecim pełnym roku po transakcji.

W ramach umowy, Sonasino sprzeda Monna Nice udziały w Top Secret Fashion Story (TSFS) oraz w 17 spółkach sklepowych, za łączną kwotę 990 tys. zł.

Redan, po finalizacji transakcji, będzie miał możliwość prowadzenia wyprzedaży towarów Redan przez sklepy "Top Secret" oraz platformę e-commerce topsecret.pl zarządzaną przez TSFS, a także sprzedaży hurtowej.

Warunki i plany transakcji

Realizacja umowy jest uzależniona od spełnienia kilku warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody UOKiK. Monnari ma również prawo do przeprowadzenia due diligence.

Redan, po zakończeniu transakcji, zajmie się obsługą logistyczną biznesu marki "Top Secret", a także logistyką e-commerce Monnari. Głównym obszarem działalności Redan po zrealizowaniu transakcji i wyprzedaży towarów będzie świadczenie usług logistycznych na zlecenie.

Redan zamierza przeznaczyć środki pozyskane z transakcji na spłatę kredytów i odkupienie wyemitowanych obligacji.

Skupienie na logistyce kontraktowej

Celem Redan jest skoncentrowanie na logistyce kontraktowej. Taka zmiana kierunku działalności pozwoli na wykorzystanie posiadanych zasobów, w tym magazynów, zapewniając stabilną rentowność. Środki z transakcji będą również przeznaczone na spłatę zadłużenia finansowego i odkupienie obligacji, co pozwoli na znaczną redukcję długu – podkreślił prezes Redanu, Bogusz Kruszyński.

Kwestie finansowe transakcji

Redan nabył prawa do znaków towarowych "Top Secret" i "DryWash" w październiku 2022 r. za 14,3 mln zł, więc transakcja generuje stratę księgową około 6,3 mln zł.

Z kolei planowane odkupienie obligacji za 2,3 mln zł (wartości bilansowej 9 mln zł) przyniesie około 6,7 mln zł zysku.

Obie transakcje, w połączeniu, powinny zbilansować się i nie wpłynąć na wyniki finansowe Redanu. Firma planuje spłatę zadłużenia, koncentrując się na rentownym i perspektywicznym biznesie obsługi logistycznej e-commerce – zakończył Bogusz Kruszyński.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design