Przedsiębiorcy postulują zróżnicowanie regionalne płacy minimalnej

Data dodania: 14 czerwca 2021
Kategoria:

Mali i średni przedsiębiorcy proponują, aby płaca minimalna była zróżnicowana w zależności od regionu, opierając się na średnim wynagrodzeniu, cenach i kosztach życia w danym obszarze. Zdaniem przedsiębiorców taki system wspomoże firmy w mniej zamożnych regionach i pomoże zatrzymać pracowników oraz mieszkańców przed przeprowadzką do bogatszych aglomeracji. Warunkiem skuteczności tego rozwiązania jest rzeczywiste działanie firmy i miejsce pracy pracownika w danym regionie, a nie tylko rejestracja siedziby.

Koncepcja płacy minimalnej według Rzecznika MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz, przedstawił pomysł ustalenia płacy minimalnej na poziomie 50% średniego wynagrodzenia. Jego zdaniem płaca minimalna powinna być powiązana ze stałą zasadą ekonomiczną, a nie ustalana arbitralnie w kampaniach wyborczych.

Od 2017 do 2023 roku planowany jest wzrost płacy minimalnej z 2 tys. zł do 4 tys. zł brutto. Jednak ta sama kwota ma różną siłę nabywczą w różnych regionach Polski. Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że dynamiczny wzrost kosztów pracy i płacy minimalnej powinien uwzględniać poziom średniej płacy w danym regionie.

Argumenty na rzecz regionalizacji płacy minimalnej

Według Adama Abramowicza różnice w kosztach życia w różnych regionach Polski powinny wpływać na wysokość płacy minimalnej. Ostrzega, że zbyt wysoka stawka płacy minimalnej w uboższych regionach może prowadzić do spadku miejsc pracy i odpływu ludzi z terenów mniej rozwiniętych gospodarczo.

Adam Abramowicz przytacza przykłady Stanów Zjednoczonych, gdzie płaca minimalna różni się w zależności od stanu, oraz Niemiec, gdzie kiedyś istniało zróżnicowanie, ale obecnie nie ma tak dużych różnic regionalnych. Podkreśla potrzebę równomiernego rozwoju Polski i zapobiegania koncentracji ludności wokół dużych miast.

Makroekonomiczne dane dotyczące różnic regionalnych

Dane makroekonomiczne ukazują różnice regionalne w Polsce, zarówno w zakresie stopy bezrobocia, jak i produktu krajowego brutto na mieszkańca oraz przeciętnego wynagrodzenia brutto w różnych regionach. Te różnice podkreślają potrzebę dostosowania płacy minimalnej do warunków panujących w poszczególnych regionach.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design