Proste zasady bankowości

Data dodania: 25 czerwca 2020
Kategoria:
Foto: Konrad Kantor prowadzi placówkę Getin Bank w Gdańsku

U nas Klient ma bardzo dobre warunki do oszczędzania – mówi Konrad Kantor, który prowadzi placówkę Getin Bank w Gdańsku.

JAK DZIAŁA BANK?

Działalność takiej placówki bankowej to nic innego jak specjalistyczny sklep z towarami, problem jest jedynie w tym, że towar nie leży na półce. Od naszego zaangażowania, kreatywności zależy czy będziemy umieli zainteresować potencjalnego Klienta oferowanym produktem finansowym. Każdy z nas w życiu codziennym korzysta z produktów bankowych, jednak wiele osób narzeka na obsługę i kompetencje w instytucjach finansowych. Wszyscy oczekujemy w tej dziedzinie wsparcia i przede wszystkim rzetelności w obsłudze. To właśnie jest kluczowe w tym biznesie.

CZY ABY PROWADZIĆ PLACÓWKĘ BANKOWĄ TRZEBA MIEĆ JAKIEŚ SPECJALNE UPRAWNIENIA?

Do prowadzenia biznesu bankowego nie trzeba mieć specjalnych uprawnień. Prowadzenie placówki bankowej to faktycznie działanie jako pośrednik finansowy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub formie spółki. Wymagana jest rejestracja w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie ma w tym zakresie też, żadnych ograniczeń. Jedyny warunek to przedstawienie zaświadczenia o niekaralności. Ważne, aby osoba decydująca się na otwarcie placówki bankowej, posiadała podstawową wiedzę z zakresu finansów czy bankowości. Mile widziane jest doświadczenie zawodowe z pracy w banku, firmie pożyczkowej czy też ubezpieczeniowej. Świetnie sprawdzają się też w tej roli przedstawiciele handlowi, którzy pracowali w podobnych branżach usługowych.

DLACZEGO ZDECYDOWAŁ SIĘ PAN NA WSPÓŁPRACĘ WŁAŚNIE Z GETIN BANKIEM?

Przed laty byłem pośrednikiem kredytowym współpracującym z tym bankiem, pośredniczyłem w sprzedaży kredytów samochodowych. Miałem w tej dziedzinie niezłe osiągnięcia. Jednak była to wąska specjalizacja. Kiedy Getin Bank otwierał pierwsze placówki partnerskie, pomyślałem też o sobie. Zastanawiałem się nad wyborem banku bowiem systemy franczyzowe były wtedy w powijakach. Praktycznie dopiero się tworzyły. O wyborze Getin Banku przesądziła przede wszystkim mnogość produktów, która była w ofercie, dobrze zorganizowana sieć i jasne, atrakcyjne zasady wynagradzania.

JAK DŁUGO  PROWADZI PAN  SWOJĄ PLACÓWKĘ?

To bardzo długa historia. W maju tego roku minie 11 lat. W tym czasie Getin Bank bardzo się zmienił. Dawniej byliśmy bankiem depozytowym a dziś mnogość produktów i jakość obsługi pozwala nam na konkurowanie na trudnym rynku usług finansowych dla każdego tzw. „Kowalskiego”. Początki były bardzo trudne. Wszyscy uczyliśmy się tej profesji. Nie było takich rozwiązań informatycznych jak dziś, które praktycznie pozwalają nam na obsługę naszych Klientów w pełnym zakresie, tak jak robią to placówki sieci własnej banku.

MYŚLI PAN O OTWARCIU KOLEJNYCH PLACÓWEK BANKOWYCH?

Tak, w perspektywie kilku najbliższych miesięcy otworzę kolejną placówkę. Głównie z powodu unifikacji procedur, długoletniego doświadczenia i jasnych zasad we współpracy z Getin Bankiem.

JEST TO DOŚĆ KONKURENCYJNY RYNEK, JAK SIĘ NA  NIM WYRÓŻNIĆ?

Na dziś to chyba kluczowe zadanie. Wszystkie banki oferują prawie to samo. Nawet cena produktów jest podobna. Jednak nie wszystkie banki są nastawione na Klienta. Automatyzacja życia codziennego często powoduje, że zapominamy o tym, że odbiorcą naszych usług jest personalnie Klient. Getin Bank od wielu lat stawia na jakość obsługi, stale podnosząc poprzeczkę konkurencji. Wyrazem tego są czołowe miejsca w rankingach oceny banków. To duże wyzwanie dla potencjalnych partnerów banku. Z perspektywy ostatnich lat, dziś mogę przyznać, że pochylenie się nad każdym Klientem, wysłuchanie jakie ma potrzeby i oczekiwania, powoduje nawiązanie dobrych wzajemnych relacji, co doskonale przekłada się na stałą liczbę klientów, a tym samym na dobre wyniki finansowe.

KTÓRE PRODUKTY BANKOWE SPRZEDAJĄ SIĘ NAJLEPIEJ?

Na dziś jesteśmy liderem w obsłudze oszczędności naszych Klientów. Jest to możliwe za sprawą dobrze skrojonego, na miarę potrzeb rynkowych, Konta Proste Zasady, gdzie Klient ma bardzo dobre warunki do oszczędzania, a zarazem uniwersalny rachunek osobisty na prostych zasadach, bez opłat za prowadzenie rachunku i ukrytych kosztów. Z dostępem do swoich pieniędzy bezpłatnie w każdym bankomacie w Polsce. To przyciąga Klientów, którzy często przy tej okazji chętnie zaciągają kredyty na bieżące potrzeby lub też konsolidują swoje dotychczasowe zobowiązania. Każdy z naszych Klientów może liczyć na indywidualne podejście.

JAK DUŻY PROCENT KLIENTÓW ZAŁATWIA SWOJE SPRAWY POPRZEZ BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ?

Nie mam w tej dziedzinie danych statystycznych. Obserwuję jednak rynek i własne podwórko. Bankowość elektroniczna jest dziś bardzo popularna. Wielu młodych Klientów korzysta z bankowości mobilnej przez komórkę. Duże grono Klientów wykonuje operacje bankowe za pośrednictwem komputera, w domu, od czasu do czasu odwiedzając nas, z pytaniem o nowe oferty czy też w sprawach bardziej skomplikowanych dla nich. Nie wszyscy jednak są do bankowości elektronicznej przekonani i tu mamy jeszcze wiele do zrobienia. Ciągle jesteśmy i będziemy potrzebni w placówkach bankowych naszym Klientom. Wiele osób czuje się bezpieczniej po rozmowie z doradcą w banku.

CO JEST NAJWAŻNIEJSZE PRZY PROWADZENIU TEGO TYPU BIZNESU?

Ważne aby potraktować ten biznes jako nowe miejsce pracy dla siebie a nie dodatkowe zajęcie przy okazji prowadzenia innych interesów. Aby odnieść sukces trzeba się zaangażować. Poświecić codziennie kilka godzin na bezpośrednią pracę, obserwację, wsparcie swoich pracowników. W prowadzeniu placówki bankowej potrzebna jest systematyczność w budowaniu wzajemnie dobrych relacji z Klientami i stałego utrzymywania wysokiej aktywności pracowników.

W JAKI SPOSÓB CENTRALA FIRMY WSPIERA PANA W BIEŻĄCYM PROWADZENIU PLACÓWKI?

Bank udostępnia dla swoich partnerów i pracowników placówek platformę szkoleniową dzięki której może podnosić swoje kwalifikacje i wiedzę o produktach. Każdy z Partnerów ma dostęp do systemu raportowania wyników sprzedażowych, która w doskonały sposób pozwala monitorować pracę pracowników i planować działania. Dział Marketingu na bieżąco dostarcza nam bezpłatnie materiały marketingowe dla Klientów. Organizowane są też cykliczne szkolenia produktowe dla pracowników. Przynajmniej raz w miesiącu spotykamy się z Dyrektorem Regionalnym w celu omówienia bieżącej działalności placówki. Korzystamy z systemów informatycznych i komputerów banku, za które co prawda płacimy niewielką dzierżawę, ale dzięki takiemu rozwiązaniu, mamy do dyspozycji bezpłatny serwis i opiekę informatyczną.

CZY SĄ JAKIEŚ BONUSY DLA PARTNERÓW?

Pracujemy w oparciu o umowę agencyjną, której jednym z załączników jest dość klarowny system wynagrodzeń. Bonusem są dla nas progi sprzedażowe. Czym wyższa wartość sprzedaży produktów tym wyższe procentowo wynagrodzenie. To jest idealny motywator. Jakość naszej pracy i obsługi Klientów jest premiowana dodatkowym wynagrodzeniem, zdarzają się też indywidualne konkursy dla naszych pracowników. Pomimo premii sprzedażowej najważniejsze i tak jest dla nas dobro Klienta.

CZY JEST TO OPŁACALNY BIZNES?

Prowadzę ten biznes od wielu lat i bardzo sobie cenię stabilizację. Na dziś mogę powiedzieć, że to rozwiązanie tj. prowadzenie placówki franczyzowej Getin Banku pozwala mnie i mojej rodzinie na życie na dobrym poziomie. Wszystko zależy też od oczekiwań, ale to zależy od naszego zaangażowania w codzienną pracę.

ILU PRACOWNIKÓW PAN ZATRUDNIA?

Zatrudniam trzech pracowników na umowę o pracę, którzy prócz wynagrodzenia zasadniczego mają premie oparte na precyzyjnym systemie motywacyjny. To na pewno jest kluczem do sukcesu każdego partnera.

A CZY OD PRACOWNIKÓW WYMAGANE JEST JAKIEŚ SZCZEGÓLNE WYKSZTAŁCENIE?

Każda osoba posiadająca średnie wykształcenie może ubiegać się o zatrudnienie w naszej sieci. Nie wymagamy branżowego wykształcenia. Ważne są cechy osobowości: sumienność, wytrwałość w dążeniu do celu, łatwość nawiązywania kontaktów. Jest też jeden warunek konieczny. Wymagane jest posiadanie zaświadczenia o niekaralności.

CZY PRZEPISY W BRANŻY  BANKOWEJ SĄ  STAŁE, CZY  RACZEJ CZĘSTO  SIĘ ZMIENIAJĄ?

W przeszłości musieliśmy dostosować produkty i zasady obsługi do rekomendacji Unii Europejskiej. W ostatnim okresie do RODO. W ciągu roku zmieniają się procedury bankowe wewnątrz banku dostosowujące nasze produkty do warunków rynkowych i zapotrzebowania Klientów. Tu pomocne są szkolenia e-learningowe organizowane przez Getin Bank.

JAKI TO MA WPŁYW NA PROWADZENIE BIZNESU?

Wymaga jedynie zmiany modelu obsługi Klientów a zmiany procedur bankowych z reguły wpływają na ułatwienie obsługi.

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design