Oprocentowanie lokat bankowych - jak policzyć rzeczywisty zysk?

Data dodania: 19 maja 2015

Duża grupa ludzi w naszym kraju oszczędza pieniądze deponując je na lokatach. Przed wyborem oferty analizowane jest przede wszystkim oprocentowanie. To właśnie ten parametr wpływa na wysokość zysków z lokaty. Jednak większość z nas nie zwraca uwagi na rodzaj oprocentowania, a jeżeli już to robimy to sprawdzamy tylko te podawane przez bank.

Oprocentowanie nominalne

Oprocentowanie nominalne jest podawana przez banki przy prezentacji ofert lokat. Nie uwzględnia wielu czynników takich jak podatek od przychodów kapitałowych czy też stopy inflacji. Oprocentowanie lokat podawane jest w skali roku. Należy o tym pamiętać analizując lokaty o krótszym terminie zapadalności. Oprocentowanie nominalne nie informuje nas także o tym, co jaki okres naliczane są odsetki. Reasumując, wybierając lokatę bankową analiza samego oprocentowania nominalnego nie wystarczy.

Oprocentowanie lokat netto

Oprocentowanie netto informuje nas jakie zyski osiągniemy zakładając lokatę i uwzględniając przy tym podatek. Podatek od dochodów kapitałowych obejmuje m.in. zyski z akcji, dywidend czy też lokat bankowych. Podatek, jakim są objęte lokaty, wynosi 19% i popularnie jest nazywany podatkiem Belki. Od zysków z każdej lokaty bankowej należny jest podatek. Jest on pobierany automatycznie przez bank, w momencie upłynięcia terminu zapadalności lokaty. Przy wypłacie oszczędności, odsetki są już pomniejszone o należną kwotę podatku.

Rzeczywiste oprocentowanie lokat

W celu policzenia realnych zysków z lokat, oprócz podatku Belki, należy również uwzględnić poziom inflacji. Inflacja to w skrócie utrata siły nabywczej naszych oszczędności w czasie. Dla przykładu, posiadając oszczędności w wysokości 1000 zł po roku, przy inflacji na poziomie 5%, realnie będziemy posiadać 995 zł. Inaczej będziemy mogli nabyć 5% mniej dóbr i usług niż rok wcześniej. Inflacja w znaczący sposób wpływa na zyski z lokat.

Aby policzyć realne oprocentowanie lokaty należy najpierw odliczyć podatek Belki, a następnie odjąć stopę inflacji. Jeśli założylibyśmy lokatę terminowa na rok z oprocentowaniem na poziomie 5%, to oprocentowanie netto wyniosłoby 4,05%. Przy założeniu, że stopa inflacji rok do roku wyniosłaby 3%, oznaczałoby to, że realne oprocentowanie lokaty wyniosłoby 1,05%. Tyle w rzeczywistości zarobilibyśmy na lokacie bankowej przy uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na zyski z depozytów.

Bieżące stawki oprocentowania najlepszych lokat bankowych znajdziesz tutaj: konta-oszczednosciowe.blogspot.com/2014/04/rankingkontoszczednosciowych.html

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design