Nowe spojrzenie na rynek pracy

Data dodania: 10 grudnia 2021
Kategoria:

Z badań wynika, że 75 proc. firm, które wcześniej stosowały pracę zdalną, wróciło już do biur, a niemal połowa polskich pracowników preferowałaby model pracy hybrydowej. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy są zdania, iż praca zdalna wymaga uregulowań prawnych. Te wnioski są częścią tegorocznego badania „Nowe spojrzenie na rynek pracy – OLX Praca. Know How 2022”.

Pandemia wywołała znaczące zmiany na rynku pracy. Niektóre z nich spotkały się z aprobatą, inne nie. Badanie przeprowadzone przez OLX Praca i Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia analizowało opinie pracodawców oraz pracowników. Głównym celem tegorocznej edycji raportu była analiza wprowadzonych w trakcie pandemii rozwiązań oraz ocena trendów, które mogą przetrwać na rynku pracy.

Gotowość pracowników do reskillingu

Dla pracowników sektor IT stanowi dominujący kierunek na rynku. Praca w IT jest postrzegana jako zawód przyszłości. Zgodnie z badaniem, pracownicy zdalni i hybrydowi najczęściej chcą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe (23 proc. wskazań), umiejętności zarządzania czasem (20 proc.) oraz obsługę nowych technologii (18 proc.). Aż 3 na 4 pracowników jest otwartych na przekwalifikowanie się dla zdobycia pracy, jednak tylko połowa pracodawców oferuje taką możliwość.

Obecność gig economy na polskim rynku pracy

Cyfryzacja firm sprzyja elastycznym formom zatrudnienia. Praca online ułatwia korzystanie ze specjalistów z różnych rejonów Polski i zagranicy. Gig economy jest w Polsce mało znane – tylko 7 proc. pracodawców spotkało się z tym terminem. Mimo to, niemal co 10. osoba pracuje obecnie na zasadach gig economy. Aż 73 proc. pracowników uważa, że jest to forma zatrudnienia mało popularna w Polsce. Barierami dla popularności gig economy mogą być przywiązanie do umów o pracę oraz podejście pracodawców do stałej współpracy i budowania relacji. Mimo to, 70 proc. badanych uważa, że Polska stanie się bardziej otwarta na ten trend. Gig economy jest postrzegane jako odpowiednie dla wybranych sektorów, takich jak IT, marketing, PR, media, zarządzanie.

Perspektywy pracy zdalnej

Wprowadzenie pracy zdalnej spowodowało refleksję nad nowymi formami zatrudnienia oraz ewaluację tego rozwiązania. Chociaż 87 proc. firm stwierdziło, że praca zdalna nie wpłynęła negatywnie na procesy w firmie, 75 proc. już wróciło do biur. Część kierownictwa firm jest niechętna trwałemu wprowadzeniu pracy zdalnej. Pracownicy natomiast w niemal połowie przypadków preferują model hybrydowy, 15 proc. chciałoby pracować tylko zdalnie. Aż 77 proc. pracowników uważa, że praca zdalna zyska na znaczeniu po pandemii, a home office jest ważnym wskaźnikiem dla kandydatów oceniających przyszłego pracodawcę.

Znaczenie dobrostanu psychicznego pracowników

Well-being zyskał na znaczeniu podczas pandemii. Pracodawcy stali się współodpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pracowników i ich rodzin. Lęk o zdrowie, izolacja i obawy przed utratą pracy skłoniły pracodawców do większego zaangażowania w dbałość o kondycję psychiczną pracowników. Firmy wprowadzały elastyczne godziny pracy, programy outplacementowe, zachęcały do aktywności fizycznej, organizowały wspólne ćwiczenia online i dofinansowywały sprzęt sportowy. Jednak wsparcie psychologiczne nadal jest rzadkością w ofertach firm – tylko 16 proc. deklaruje chęć wdrożenia takiego rozwiązania.

Wnioski z raportu OLX Praca ukazują, że przewagę konkurencyjną stanowią adaptacyjność, elastyczność i otwartość na nowe rozwiązania.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram