Nowe spojrzenie na rynek pracy

Data dodania: 10 grudnia 2021
Kategoria:

Z analiz wynika, że 75% firm, które stosowały pracę zdalną, powróciło już do biur. Niemal połowa polskich pracowników wyraża preferencję dla modelu pracy hybrydowej. Zdaniem zarówno pracodawców, jak i pracowników, praca zdalna wymaga regulacji prawnych. Te obserwacje stanowią część badania "Nowe spojrzenie na rynek pracy – OLX Praca. Know How 2022".

Zmiany na rynku pracy spowodowane pandemią

Pandemia spowodowała istotne przekształcenia na rynku pracy. Badanie przeprowadzone przez OLX Praca i Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia bada opinie pracodawców oraz pracowników. Głównym zadaniem tegorocznego raportu było przeanalizowanie wprowadzonych w czasie pandemii rozwiązań i ocena trendów, które mogą utrzymać się na rynku pracy.

Zdolność do reskillingu pracowników

W sektorze IT pracownicy uznają go za dominujący kierunek. Według badania, osoby pracujące zdalnie i w modelu hybrydowym skupiają się na rozwijaniu kompetencji cyfrowych (23% odpowiedzi), umiejętności zarządzania czasem (20%) oraz obsługi nowych technologii (18%). Trzy czwarte pracowników jest gotowych na przekwalifikowanie w celu znalezienia pracy, choć tylko połowa pracodawców oferuje taką możliwość.

Gig economy na polskim rynku pracy

Cyfryzacja firm sprzyja elastycznym formom zatrudnienia. Praca online ułatwia współpracę ze specjalistami z różnych regionów Polski i świata. Gig economy jest mało rozpowszechnione w Polsce – tylko 7% pracodawców jest zaznajomionych z tym terminem. Mimo to, blisko każdy dziesiąty pracownik funkcjonuje w ramach gig economy. Aż 73% pracowników uważa, że to model zatrudnienia rzadko spotykany w Polsce. Bariery dla popularności gig economy mogą stanowić przywiązanie do umów o pracę oraz podejście pracodawców do stałej współpracy. Niemniej, 70% ankietowanych wierzy, że Polska stanie się bardziej otwarta na ten trend.

Perspektywy pracy zdalnej

Wprowadzenie pracy zdalnej zainicjowało refleksję nad nowymi formami zatrudnienia oraz ocenę tego modelu. Mimo że 87% firm uznało, że praca zdalna nie wpłynęła negatywnie na procesy wewnętrzne, 75% już powróciło do biur. Część kadry zarządzającej jest oporna na stałe wprowadzenie pracy zdalnej. Z kolei pracownicy, w niemal połowie przypadków, preferują model hybrydowy, a 15% chciałoby pracować wyłącznie zdalnie. 77% pracowników uważa, że praca zdalna zyska na znaczeniu po pandemii.

Waga dobrostanu psychicznego pracowników

Well-being pracowników stał się ważniejszy w czasie pandemii. Pracodawcy poczuli współodpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników i ich rodzin. Niepokój o zdrowie, izolacja i obawy przed utratą pracy spowodowały, że pracodawcy bardziej zaangażowali się w dbałość o kondycję psychiczną pracowników. Firmy wprowadzały elastyczne godziny pracy i programy outplacementowe, zachęcały do aktywności fizycznej, organizowały wspólne ćwiczenia online i dofinansowywały sprzęt sportowy. Jednak wsparcie psychologiczne nadal jest rzadkością – tylko 16% firm deklaruje chęć wdrożenia takiego rozwiązania.

Raport OLX Praca pokazuje, że kluczowymi atutami są adaptacyjność, elastyczność i otwartość na nowe rozwiązania.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design