Myślisz o biznesie w sektorze edukacyjnym? Zostań partnerem Speak Up

Data dodania: 9 kwietnia 2021
Kategoria:
Foto: Speak Up

Foto: Speak Up

Jako jedna z największych sieci szkół językowych w Europie Speak Up posiada przedstawicielstwa i placówki edukacyjne w 6 krajach, oferując swoje usługi w ponad 60 szkołach na ich terenie. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Speak Up nieustannie rozszerza swoją sieć szkół o nowe oddziały.

Obecnie działania marki są ukierunkowane na rozwinięcie sieci partnerskiej w miastach i miejscowościach, w których dotąd szkoła języka angielskiego Speak Up nie posiada własnych oddziałów. Speak Up poszukuje osób indywidualnych i  podmiotów gospodarczych gotowych na otwarcie nowej placówki Speak Up, jak również osób już prowadzących działalność gospodarczą w zakresie komplementarnym do nauczania języka angielskiego i gotowych na jej rozszerzenie pod szyldem Speak Up.

Sieć placówek partnerskich Speak Up

Dzięki jasnym warunkom współpracy, sprawdzonemu modelowi biznesowemu oraz bogatemu doświadczeniu Speak Up w zakresie prowadzenia szkół językowych na różnorodnych rynkach, partnerzy biznesowi nie muszą obawiać się ryzyka związanego z uruchomieniem własnej szkoły języka angielskiego. Każdemu partnerowi Speak Up udostępnia nie tylko dedykowane narzędzia, oprogramowanie oraz systemy potrzebne do prowadzenia działalności, ale również gruntowne szkolenia, niezbędne materiały edukacyjne oraz wsparcie na każdym etapie rozwoju biznesu. Dzięki temu sieć franczyz partnerskich Speak Up stale się rozwija – również na rynkach wschodzących, na których istnieje duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi edukacyjne w zakresie nauki języka angielskiego.

Na jakich warunkach przebiega współpraca?

Podjęcie współpracy w ramach programu partnerskiego Speak Up następuje po pozytywnym zakończeniu procesu doboru kandydatów w oparciu o otrzymane zgłoszenia, przy czym od każdego kandydata wymagane jest posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej. W ramach proponowanych modeli współpracy partnerskiej dostępne są 3 pakiety przygotowane na bazie statusu współpracy: brązowy, srebrny i złoty.
Dzięki temu przyszły Partner Speak Up  może wybrać taki model biznesowy, który najlepiej wpasowuje się w jego preferencje oraz oczekiwania zależnie od tego, czy partnerstwo ze Speak Up ma stanowić zasadniczą działalność gospodarczą lub czy będzie jedynie określoną częścią usług realizowanych przez danego partnera.

Nawiązanie współpracy

Dobór kandydatów przebiega w kilku krótkich etapach, w trakcie których potencjalny partner biznesowy Speak Up zapoznaje się ze specyfiką działań, do jakich będzie zobowiązany oraz z zakresem wsparcia, na jakie będzie mógł liczyć ze strony Speak Up Learning na każdym etapie prowadzenia działalności w ramach współpracy partnerskiej. Aby rozpocząć współpracę ze Speak Up, należy:

• zgłosić chęć przystąpienia do programu (konieczne jest wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej Speak Up pod adresem https://www.speak-up.pl/partner-biznesowy),
• poczekać na kontakt ze strony Speak Up (następuje po przeanalizowaniu danego zgłoszenia),
• odbyć wirtualne spotkanie z przedstawicielami Speak Up Learning w celu dokładnego omówienia warunków oraz pozostałych szczegółów dotyczących współpracy,
• podpisać umowę partnerską,
• odbyć dedykowane szkolenie w zakresie oferty handlowej.

Dostępne statusy partnerskie

Każdy z dostępnych w Speak Up statusów partnerskich ma własną specyfikę i został stworzony w taki sposób, aby zapewnić określone korzyści dla partnera biznesowego w zależności od jego oczekiwań oraz możliwości.

Status brązowy jest przewidziany głównie dla tych partnerów, którzy posiadają doświadczenie w sprzedaży usług edukacyjnych lub związanych z branżą edukacyjną, ale z różnych powodów nie są zainteresowani prowadzeniem szkoły językowej. Zasadnicza działalność partnera w tym modelu współpracy polega na sprzedaży usług Speak Up zainteresowanym osobom lub instytucjom, a jego wynagrodzenie zależy od wartości sprzedanych usług.

Status srebrny to oferta przede wszystkim dla lokalnych firm prowadzących działalność w branży edukacyjnej, dla których oferta Speak Up stanowiłaby rozwinięcie własnego pakietu usług. W tym modelu współpracy partner nie musi ponosić wydatków pieniężnych ani wyposażać swojego lokalu zgodnie ze standardami Speak Up, ale nie zyskuje również dostępu do pełnego pakietu operacyjnego Speak Up. Wynagrodzenie naliczane jest od wartości sprzedanych usług, zależy także od zajęć dydaktycznych zrealizowanych w placówce partnera.

Status złoty jest przewidziany dla tych partnerów, którzy są zainteresowani prowadzeniem szkoły językowej Speak Up na bazie pełnego pakietu operacyjnego marki. Konieczne jest dysponowanie własnymi salami dydaktycznymi i infrastrukturą zgodną z wymaganiami Speak Up, partner uzyskuje też dostęp do pełnego spektrum narzędzi i pomocy dydaktycznych Speak Up.

Symulacja możliwego wynagrodzenia Partnera Speak Up

Potencjalne zyski Partnerów są uzależnione zarówno od wysokości obrotu generowanego na bazie produktów Speak Up, jak i od statusu współpracy. Przykładowe możliwości i kwoty zarobków dla obrotu miesięcznego na poziomie 60 000 zł (czyli około 20 sprzedanych umów w miesiącu) obrazuje poniższe zestawienie:

Status brązowy    10% miesięcznego obrotu    Wynagrodzenie: 6 000 zł
Status srebrny    20% miesięcznego obrotu    Wynagrodzenie: 12 000 zł
Status złoty    30% miesięcznego obrotu    Wynagrodzenie: 18 000 zł

Co ważne, w przypadku statusu srebrnego i złotego poziom wynagrodzenia Partnera jest bezpośrednio uzależniony również od liczby sprzedawców zaangażowanych przez Partnera. W praktyce oznacza to, że jeśli np. sprzedawców efektywnie byłoby 3 i każdy z nich sprzedawałby tyle samo, to kwoty podane powyżej uległyby adekwatnemu zwielokrotnieniu.

Dlaczego warto zostać partnerem biznesowym Speak Up?

Do najważniejszych korzyści, jakie wynikają ze współpracy ze Speak Up w ramach programu partnerskiego, należą:

• dostęp do nowoczesnych metod oraz narzędzi nauczania języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wirtualnych;
• możliwość osiągania wysokich dochodów w przypadku skutecznej realizacji powierzonych planów sprzedażowych;
• poprawa rentowności lokalnych placówek edukacyjnych dzięki poszerzeniu oferty o kursy językowe Speak Up;
• możliwość uzyskania wyłączności geograficznej na dany region w przypadku efektywnego i stabilnego wywiązywania się z założonych planów handlowych.

Więcej szczegółów na temat współpracy partnerskiej ze Speak Up można znaleźć na stronie internetowej szkoły pod adresem https://www.speak-up.pl/partner-biznesowy

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design