Intermarche zwróci pieniądze dostawcom

Data dodania: 9 listopada 2023
Kategoria:
Foto: Intermarché w Szczecinku

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Tomasz Chróstny, zobowiązał spółkę SCA PR, która zarządza zakupami w sieci Intermarche, do zaniechania praktyk szkodliwych dla dostawców produktów rolnych i spożywczych.

UOKiK systematycznie analizuje relacje pomiędzy dużymi sieciami handlowymi a ich dostawcami, skupiając się na rabatach uzyskiwanych od kontrahentów. Niektóre z tych rabatów mogą świadczyć o nieuczciwym wykorzystywaniu przez sieci handlowe swojej pozycji rynkowej. Do niedozwolonych praktyk należy m.in. uzyskiwanie rabatów retrospektywnych bez spełnienia wcześniej ustalonych warunków, a także ustalanie warunków rabatowania na kolejny rok współpracy po jego rozpoczęciu, z obowiązkiem wstecznej zmiany warunków.

SCA PR Polska, centrala zakupowa dla sklepów Intermarche, mogła się dopuszczać takich praktyk. Postępowanie wykazało, że spółka podpisywała umowy dotyczące warunków handlowych z opóźnieniem, wymagając od dostawców zastosowania nowych warunków z mocą wsteczną. Dostawcy, realizując zamówienia od początku roku do podpisania umowy, nie mieli pewności co do zasad rozliczeń. Ponadto, dostawcy byli obciążani dodatkowymi rabatami, nieprzewidzianymi w pierwotnych umowach.

SCA PR uzyskiwała również rabat retrospektywny, mimo niespełnienia warunków obrotu określonych w poprzedniej umowie. To pozbawiało dostawców części należnego dochodu.

Prezes UOKiK Chróstny podkreśla, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której dostawcy przez kilka miesięcy są niepewni co do wynagrodzenia za sprzedane towary, lub ich dochody są zmniejszane przez niesłuszne rabaty retrospektywne. Spółka SCA PR ma zatem zmienić swoje praktyki i zwrócić niesłusznie pobrane opłaty wraz z odsetkami.

Spółka nie będzie już zawierać umów określających warunki rabatów na dany rok z mocą wsteczną. Dzięki temu dostawcy będą znali warunki finansowe współpracy z siecią Intermarche od początku okresu współpracy.

Zobowiązanie dotyczy także umów na rok 2023 i dostawców, którzy zobowiązani są do udzielania rabatu po osiągnięciu progu obrotowego. SCA PR proponuje zmianę umów, aby wysokość rabatu zależała od wartości zakupów produktów od dnia zawarcia umowy do końca roku.

Ta decyzja jest częścią szerszego działania UOKiK dotyczącego nieuczciwych rabatów i opłat w relacjach sieci handlowych z dostawcami. W przeszłości podobne decyzje wydano w stosunku do Jeronimo Martins Polska (Biedronka), Eurocash oraz Kaufland Polska Markety. W 2021 r. i 2022 r. UOKiK opublikował raporty na temat praktyk rabatowych sieci handlowych i opłat okołosprzedażowych. Obecnie trwają postępowania w sprawie opłat logistycznych pobieranych przez Carrefour Polska i Auchan Polska.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design