Gemini Polska może przejąć spółki Apteka Wrzeszcz i Apteka Trójmiasto

Data dodania: 29 września 2023
Kategoria:

Gemini Polska to dynamicznie rozwijająca się sieć aptek, która posiada 96 własnych placówek oraz organizuje sieć franczyzową, skupiającą 180 aptek. W ramach tej sieci działają Apteka Wrzeszcz z 16 aptekami w 9 miastach oraz Apteka Trójmiasto posiadająca 20 aptek w 12 miastach. Wszystkie te apteki funkcjonują pod szyldem „Gemini”.

Postępowanie UOKiK w Sprawie Koncentracji na Rynku Farmaceutycznym

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w swoim postępowaniu dotyczącym koncentracji na rynku farmaceutycznym przyjął, że apteki konkurują ze sobą w obrębie jednego kilometra. Jest to podyktowane tym, że konsumenci zazwyczaj wybierają apteki znajdujące się blisko ich domów, miejsc pracy lub przychodni. Analiza UOKiK wykazała, że apteki franczyzowe Apteka Wrzeszcz i Apteka Trójmiasto konkurują z aptekami własnymi Gemini Polska.

Ograniczenie Konkurencji i Warunki Sprzedaży Aptek

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zwraca uwagę, że lokalna analiza rynku wykazała ryzyko ograniczenia konkurencji na niektórych rynkach. Aby zapobiec negatywnym skutkom transakcji dla konsumentów, szczególnie w Gdańsku, Starogardzie Gdańskim i Suwałkach, Gemini Polska musi sprzedać trzy apteki. Apteka w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2, w Starogardzie Gdańskim przy ul. Hallera 19C oraz w Suwałkach przy ul. 1 Maja 6 zostaną sprzedane pod warunkami zatwierdzonymi przez Prezesa UOKiK. Nabywca nie może być z tej samej grupy kapitałowej co Gemini Polska i musi kontynuować działalność apteczną.

Procedury Antymonopolowe i Kompetencje UOKiK

Transakcje tego rodzaju podlegają zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeśli łączny obrót przedsiębiorców biorących w nich udział przekroczył w poprzednim roku 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Prezes UOKiK podejmując decyzję o koncentracji kieruje się wyłącznie ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. Ocena wpływu transakcji na konkurencję może skutkować zakazem, zgodą lub uzależnieniem zgody od dodatkowych warunków. Decyzje te są ważne przez dwa lata.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design