Duży Ben, abc na kołach oraz Kontigo nabierają rozpędu, ale nadal przynoszą straty

Data dodania: 10 września 2019
Kategoria:
Foto: abc na kołach

W drugim kwartale tego roku Grupa Eurocash kontynuowała rozwój Projektów, tj. innowacyjnych formatów detalicznych, takich jak Duży Ben, abc na kołach oraz Kontigo.

W omawianym okresie istotnie przyspieszyła ekspansja sieci marketów alkoholowych Duży Ben, która na koniec czerwca br. obejmowała już 50 sklepów.

– Wyniki osiągane przez sklepy Duży Ben są bardzo obiecujące. Ich sprzedaż w ujęciu LFL w pierwszej połowie tego roku wzrosła o blisko 21%. Zdecydowaliśmy się na przyspieszenie ekspansji, aby jak najszybciej osiągnąć odpowiednią skalę i próg rentowności. Jesteśmy przekonani, że ten format ma szansę powtórzyć sukces naszych wcześniejszych projektów, takich jak Faktoria Win, PayUp, czy tzw. Projekt Świeże, czyli codzienne dostawy wysokiej jakości owoców, warzyw, wędlin i mięs. Wierzymy również w pozostałe formaty, które oferują innowacyjne dla branży detalicznej rozwiązania, ale też przede wszystkim lepiej odpowiadają na potrzeby dzisiejszego konsumenta – powiedział Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Sprzedaż towarów realizowana przez segment Projekty w drugim kwartale 2019 r. przekroczyła 23 mln zł (wzrost o 97% r/r), a w całym pierwszym półroczu br. wyniosła 39 mln zł (+63% r/r). Wpływ tego segmentu na skonsolidowany wynik EBITDA w pierwszym półroczu tego roku wyniósł -20 mln zł.

Detal: skokowy wzrost sprzedaży dzięki akwizycjom i wzrostowi organicznemu

W segmencie detalicznym w drugim kwartale 2019 r. Grupa Eurocash osiągnęła ponad 34-proc. wzrost sprzedaży do blisko 1,5 mld zł, a w całym pierwszym półroczu sprzedaż Detalu zwiększyła się o prawie 36% r/r do 2,83 mld zł. Wzrosty te w dużej mierze wynikają z konsolidacji sieci ponad 180 supermarketów Mila oraz 25 sklepów Lewiatan (należących do spółki Partner) przejętych odpowiednio w czerwcu ubiegłego roku oraz marcu bieżącego roku.

– Akwizycje te dołożyły do sprzedaży Grupy Eurocash w pierwszej połowie tego roku ponad 620 mln zł. Osiągnęliśmy ponadto solidny organiczny wzrost sprzedaży, zarówno do sklepów franczyzowych Delikatesy Centrum, jak i we własnej sieci supermarketów – podkreślił Jacek Owczarek.

W ujęciu LFL (dla tej samej liczby placówek), wzrost sprzedaży detalicznej realizowanej przez sklepy Delikatesy Centrum wyniósł 8% w drugim kwartale oraz o 3,4% w pierwszym półroczu 2019 r.

Rozwijana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów na koniec czerwca 2019 r. obejmowała łącznie 1 560 placówek, w tym 996 sklepów franczyzowych i 554 sklepy własne.

– Integracja biznesu detalicznego, tj. Delikatesów Centrum z EKO Holding oraz Mila, przebiega zgodnie z założeniami. Krok po kroku realizujemy wszystkie plany i już wkrótce będziemy zarządzać w pełni jednorodną organizacją o zdefiniowanej strukturze i procesach, zarówno komercyjnych, technologicznych, logistycznych czy dotyczących kwestii personalnych. Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału zakończymy między innymi remodeling przejętych sklepów Mila, przez co poprawi się komfort kupujących. Zmiana szyldu na Delikatesy Centrum nastąpi w kolejnym kroku i zwieńczy proces integracji – zapowiedział dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

– Cieszą nas rosnące wyniki segmentu detalicznego. Zarówno w drugim kwartale, jak i w całym półroczu zanotowaliśmy wzrost EBITDA rok do roku. Dynamika wzrostu EBITDA oczywiście jest niższa niż dynamika sprzedaży w tym segmencie z uwagi na prowadzoną integrację spółek detalicznych oraz konsolidację wyników Mila za wszystkie sześć miesięcy w porównaniu do jednego miesiąca przed rokiem – dodał Jacek Owczarek.

EBITDA segmentu Detal w drugim kwartale 2019 r. przekroczyła 77 mln zł. EBITDA w całym pierwszym półroczu 2019 r. wyniosła ponad 129 mln zł.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design