Własna firma w modelu franczyzowym

Data dodania: 6 grudnia 2021
Kategoria:

Grupa Muszkieterów przeprowadziła badanie, aby ocenić, jak Polacy rozumieją pojęcie franczyzy i jak postrzegają prowadzenie biznesu w tej formie. Badanie "Przedsiębiorczość po polsku. Jak zmienia się nasze podejście do pracy na własny rachunek?" skupiło się na grupie wiekowej 25-50 lat.

Wyniki pokazały, że prawie 32% respondentów ma obszerną wiedzę o franczyzie, a 30% zna jej definicję. Około 35% badanych ocenia franczyzę pozytywnie, a 20% chciałoby prowadzić własną firmę w modelu franczyzowym. Franczyza jest postrzegana jako sposób na biznes z wsparciem większej marki.

Zalety i wyzwania franczyzy

Większość uczestników badania zna pojęcie franczyzy. Franczyza jest dla nich sposobem na prowadzenie biznesu pod szyldem znanej marki. Uznają ją za dobry start w biznesie z wsparciem. Jednak część wskazuje na konieczność dostosowania się do standardów franczyzodawcy i ograniczenia w decyzjach.

– Popularność i wiedza na temat franczyzy rosną. Nasze badanie potwierdza, że Polacy widzą korzyści płynące z tego rodzaju działalności, a wybór franczyzy postrzegają jako dobry plan na rozwój zawodowy, wiążący się z mniejszym ryzykiem niepowodzenia biznesu. Jednak nadal dla części z nich przeszkodą jest konieczność dostosowania się do z góry ustalonych standardów i zasad franczyzodawcy – mówi Bartłomiej Tarłowski, Kierownik ds. Rekrutacji i Szkoleń Franczyzobiorców w Grupie Muszkieterów oraz dodaje – Model współpracy z Grupą Muszkieterów opiera się na niezależności polskich przedsiębiorców, którzy podejmują w pełni samodzielne decyzje dotyczące zarządzania firmą oraz polityki personalnej czy oferowanego asortymentu.

Bartłomiej Tarłowski z Grupy Muszkieterów wskazuje, że popularność franczyzy rośnie, a ich model współpracy opiera się na niezależności przedsiębiorców.

Własny biznes w ramach franczyzy

Ponad jedna trzecia badanych pozytywnie ocenia franczyzę. Co piąty rozważałby taką współpracę. Wielu jednak waha się ze względu na niepełną wiedzę o tym modelu.

Handel i usługi to branże, które najczęściej wybieraliby respondenci do prowadzenia biznesu franczyzowego. Około 4% deklaruje gotowość inwestycji powyżej 100 tys. zł.

Korzyści z franczyzy

Główne motywy wyboru franczyzy to potencjalne zyski i atrakcyjna oferta finansowa. Ważne jest także wsparcie prawne i finansowe oferowane przez franczyzodawcę.

Współpraca z Grupą Muszkieterów bazuje na partnerstwie i niezależności. Przedsiębiorcy w Grupie mają wpływ na kształtowanie organizacji i dostęp do wsparcia na różnych etapach działalności.

Sprawdź ofertę w katalogu

Finanse

  • Minimalna kwota: 400 000 zł (kapitał własny, który od początku pracuje na wyniki spółki)
  • Opłata wstępna: brak
  • Opłata bieżąca: za koncesję znaku firmowego – składka liczona od obrotu
  • Opłata marketingowa: zakup gazetek, akcje promocyjne np. reklama w TV – według budżetu ustalonego na dany rok

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design