ZPPHiU i PSNPH: Najlepsze Praktyki w Umowach Najmu według najemców

Data dodania: 20 października 2022
Kategoria:

Podczas Pierwszego Kongresu ZPPHiU i PSNPH omówiono kluczowe kwestie poruszane w Kodeksie Najlepszych Praktyk dotyczących umów najmu. Kodeks ten, zaktualizowany przez PSNPH, skupia się na oczekiwaniach najemców odnośnie współpracy i komunikacji z zarządcami centrów handlowych.

Głównym celem Kodeksu jest zapewnienie równowagi i partnerskich relacji w umowach najmu, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Kodeks akcentuje także nowości, takie jak wykluczenie handlu internetowego z zakresu obowiązków właścicieli centrów.

Konieczność dialogu i uczciwych relacji

ZPPHiU i PSNPH podkreślają potrzebę budowania uczciwych relacji z właścicielami i zarządcami centrów handlowych. Mimo istniejącego wcześniej kompromisowego dokumentu, nierówność stron nadal jest problemem, który Kodeks ma na celu wyeliminować.

Kodeks przedstawia zasady, które powinny być stosowane w przyszłości, w tym wzajemne udostępnianie danych dotyczących centrum handlowego, przejrzystość kosztów wspólnych, oraz efektywna komunikacja i współpraca między najemcami a właścicielami.

PSNPH i ZPPHiU zwracają uwagę na to, że najemcy są kluczowi dla tworzenia wartości centrów handlowych, oferując zatrudnienie oraz generując wpływy podatkowe. Roczne koszty związane z obsługą centrów handlowych są szacowane na 3,4 mld zł.

Kodeks Najlepszych Praktyk ma na celu ustanowienie nowych standardów w umowach najmu, które będą sprzyjać obu stronom umowy i przyczyniać się do lepszej współpracy i komunikacji.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design