W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w Polsce dwa razy

Data dodania: 24 listopada 2022
Kategoria:

W 2023 roku pracodawcy dwukrotnie zwiększą wynagrodzenie minimalne – w styczniu i lipcu. Te zmiany są odpowiedzią na szybko rosnącą inflację.

W styczniu 2023 roku wynagrodzenie minimalne brutto wzrośnie do 3490 zł, a od lipca – do 3600 zł. To wzrost o 15,9 proc. i 19,6 proc. w stosunku do 2022 roku. Zmiany te wynikają z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, która ustala dwie daty zmiany płacy minimalnej w przypadku prognozowanej inflacji na poziomie co najmniej 5 proc.

Wpływ na rynek pracy

Eksperci uważają, że podnoszenie płacy minimalnej nie wpłynie na wzrost bezrobocia, mimo trudniejszej sytuacji na rynku pracy w przyszłym roku. Badania wskazują, że wzrost wynagrodzeń często prowadzi do zwiększenia produktywności w różnych sektorach gospodarki.

W 2015 roku minimalne wynagrodzenie netto wynosiło 1286,16 zł, a od lipca 2023 roku wzrośnie do 2783,86 zł. Dyrektywa Unii Europejskiej z 2022 roku ma na celu harmonizację płacy minimalnej w stosunku do średniego wynagrodzenia, co w Polsce nie spowoduje dużych zmian.

Pomimo wzrostu, polskie wynagrodzenie minimalne pozostaje umiarkowane w porównaniu do innych państw UE. Wzrost wynagrodzenia minimalnego jest szybki, ale osłabienie złotego częściowo niweluje ten efekt. Wzrost płacy minimalnej nie powinien znacząco wpływać na konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej.

Wykorzystanie płacy minimalnej

Wysokość płacy minimalnej najlepiej porównywać do średniego lub medianowego wynagrodzenia. Kraje, które dotąd w niewielkim stopniu podnosiły wynagrodzenia minimalne, będą musiały zmienić swoją politykę. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że wzrost płacy minimalnej silniej wpływa na bezrobocie, jednak istnieje ryzyko wystąpienia zwolnień.

Wzrost stopy bezrobocia w Polsce jest przewidywany jako skutek spowolnienia gospodarczego lub recesji w 2023 roku. Oczekuje się wzrostu bezrobocia do około 4,8–4,9 proc. w 2024 i 2025 roku. Pomimo wzrostu, płaca minimalna w Polsce pozostaje na umiarkowanym poziomie w skali UE.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design