Ułatwienia dla pracowników z zagranicy

Data dodania: 27 stycznia 2022
Kategoria:

Zanotowano historycznie najwyższą liczbę cudzoziemców legalnie zatrudnionych w Polsce, a popyt na pracowników z zagranicy stale rośnie. W trakcie pandemii, według 41% powiatowych urzędów pracy, zapotrzebowanie to jeszcze wzrosło.

Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która wejdzie w życie 29 stycznia, ma na celu ułatwienie zatrudniania obcokrajowców w Polsce. Eksperci zwracają uwagę, że skuteczność nowych przepisów będzie zależeć od sprawności urzędów. W obecnych warunkach, długie procedury i bariery formalne stanowią wyzwanie dla pracowników i pracodawców.

Znaczący wzrost zatrudnienia cudzoziemców

Liczba zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych cudzoziemców w ZUS wzrosła o ponad 20% między lutym 2020 a wrześniem ubiegłego roku, osiągając liczbę 864,6 tys. Najwięcej z nich pochodzi z Ukrainy, Białorusi i Gruzji. W 2021 roku wydano ponad 572,3 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemcom, a pracodawcy złożyli około 2 mln oświadczeń o powierzeniu pracy.

Potrzeba pracowników z zagranicy

Większość (78,4%) powiatowych urzędów pracy wskazuje, że zatrudnienie cudzoziemców jest motywowane brakiem polskich kandydatów. 41% PUP stwierdza, że zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy wzrosło w wyniku pandemii i będzie nadal rosło.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Nowelizacja ustawy ma ułatwić pozyskiwanie cudzoziemców na polski rynek pracy, uporządkowując terminy administracyjne i wyjaśniając procedury dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Jak mówi Karol Wysocki z JP Business Law Firm, zmiany te są istotne, choć nie wszystkie propozycje pracodawców zostały przyjęte.

Zmiany w praktyce urzędów

Zmiany przewidują, że zezwolenia mają być wydawane w ciągu 60 dni od zgłoszenia pełnego wniosku. Ponadto, wprowadzono procedurę specjalną dla wniosków złożonych przed 1 stycznia 2021 roku. Nowe przepisy mają także uprościć wymagania dla cudzoziemców ubiegających się o pozwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Oczekiwania wobec nowych regulacji

Według Karola Wysockiego, nowelizacja ustawy nie spowoduje rewolucji, ale może znacząco ułatwić pozyskiwanie pracowników z zagranicy. Wiele zależy jednak od praktyki urzędów i ich zasobów kadrowych, szczególnie w kontekście terminowości wydawania dokumentów.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wprowadza istotne zmiany, które mogą realnie wpłynąć na proces pozyskiwania i zatrudniania cudzoziemców w Polsce, z uwzględnieniem dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design