Trudne relacje czy patologia systemu?

Data dodania: 14 maja 2021
Kategoria:

Pandemia COVID-19 uwypukliła dysproporcje w relacjach między firmami korzystającymi z przestrzeni w centrach handlowych a ich zarządcami. Zofia Morbiato, Dyrektor Generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU), zwraca uwagę na brak równowagi stron i jednostronne wymagania stawiane polskim firmom przez zarządzających centrami handlowymi.

Firmy członkowskie ZPPHiU doświadczyły licznych przypadków naruszania przepisów prawa i umów przez niektóre firmy zarządzające centrami handlowymi. Zofia Morbiato podkreśla, że iluzoryczna jest możliwość samoregulacji rynku bez interwencji ustawodawczej.

Praktyki zarządzających centrami handlowymi

Przedstawiciele firm handlowych opisują trudne doświadczenia z zarządzającymi centrami handlowymi, w tym wykorzystywanie braku zgody franczyzodawców na przedłużenie umów. Zarzuty obejmują narzucanie niekorzystnych warunków i wykorzystywanie pozycji negocjacyjnej.

Dawid Labich, właściciel Świat GSM, wskazuje na praktyki zarządzających centrami handlowymi, które nie szanują polskiego prawa ani Kodeksu Cywilnego, stosując niesprawiedliwe zapisy umowne. Przykładem jest sytuacja w Bydgoszczy, gdzie mimo wypowiedzenia umowy, zarządzający przestrzenią handlową kontynuował naliczanie faktur.

Negocjacje dotyczące obniżek w związku z COVID-19

Negocjacje dotyczące obniżek wynikających z pandemii COVID-19 często okazują się symboliczne i nieodpowiadające rzeczywistym stratom. Udostępniający powierzchnię handlową wykorzystują swoją silną pozycję, narzucając niekorzystne warunki umowne.

Zofia Morbiato podkreśla, że dialog jest jedyną szansą na kompromis, zachęcając do współpracy. Przypomina, że choć centra handlowe są ważne, handel bez nich istniał przez wieki, a centra bez najemców nie będą mogły funkcjonować.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design