Rzecznik MŚP nie popiera Kodeksu dobrych praktyk we franczyzie

Data dodania: 9 sierpnia 2021
Kategoria:

Ostatnio opracowany projekt Kodeksu Dobrych Praktyk w sektorze franczyzy nie zyskał aprobaty Adama Abramowicza, pełniącego rolę Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Mimo informacji na oficjalnej stronie projektu o wsparciu ze strony Rzecznika, prace nad nim odbywały się bez jego uczestnictwa.

Rola Rzecznika MŚP w tworzeniu Kodeksu

Częste odniesienia do postulatu wprowadzenia określonego czasu wypowiedzenia umów franczyzy, zarówno dla franczyzobiorców, jak i franczyzodawców, podkreślają istotność tego zagadnienia dla Rzecznika MŚP. Rzecznik wskazywał na konieczność uwzględnienia w Kodeksie zapisu, że zakaz konkurencji nie może trwać dłużej niż czas obowiązywania umowy.

Brak zapisu o 3-miesięcznym i 6-miesięcznym okresie wypowiedzenia odpowiednio dla franczyzobiorców i franczyzodawców w obecnej wersji Kodeksu nie odpowiada oczekiwaniom franczyzobiorców. Adam Abramowicz zauważa, że większość podpisujących Kodeks to przedstawiciele franczyzodawców, z niewielką reprezentacją strony franczyzobiorców.

Działania Rzecznika MŚP w obronie franczyzobiorców

Rzecznik MŚP zaangażował się w tworzenie platformy dialogu między franczyzodawcami a franczyzobiorcami poprzez utworzenie Zespołu Roboczego ds. Franczyzy przy Radzie Przedsiębiorców. Celem było opracowanie kodeksu mającego na celu ochronę franczyzobiorców przed wykorzystywaniem przez franczyzodawców. Głównym punktem sporu okazała się kwestia czasu wypowiedzenia umowy franczyzy.

– Konieczność ustalenia jasnych i stosunkowo krótkich terminów wypowiedzenia jest kluczowa dla ochrony franczyzobiorców przed problemami osobistymi i rodzinnymi wynikającymi z niemożności wycofania się z długoterminowej umowy franczyzy, jeśli przedsięwzięcie przestaje być opłacalne – zaznacza Adam Abramowicz.

Analiza prawna umowy franczyzy przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło analizę konieczności uregulowania prawnej umowy franczyzy, która dotychczas była traktowana jako umowa nienazwana. Rzecznik MŚP nadal opowiada się za stworzeniem rozwiązań samoregulacyjnych, akceptowalnych dla wszystkich stron rynku franczyzowego. Podkreśla jednak, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, konieczne może okazać się wprowadzenie odpowiednich przepisów ustawowych.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram