Rosną długi w sektorze HoReCa, głównie w gastronomii

Data dodania: 9 marca 2023
Kategoria:
Restaurant food cooking and serving black and white icons set isolated vector illustration

Branża hotelowo-gastronomiczna w Polsce boryka się z rosnącymi kłopotami finansowymi. W przeciągu minionego roku, całkowite zadłużenie tej branży wzrosło o 14 proc., osiągając na zakończenie lutego wartość 311,6 mln zł. Z tej sumy, 82 proc. (255,8 mln zł) stanowi zadłużenie restauracji i przedsiębiorstw cateringowych.

Według ekspertów Krajowego Rejestru Długów, finanse sektora HoReCa mogą ulegać dalszemu pogorszeniu, co ma związek ze wzrastającymi trudnościami w uregulowaniu płatności.

Dane rejestrowe i zobowiązania gastronomiczne

Analiza Krajowego Rejestru Długów ujawnia, że w Polsce funkcjonuje 13 386 firm związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem, z czego większość (11 658) to podmioty gastronomiczne. Największe długi, przekraczające 205,9 mln zł, mają restauracje. Przeciętne zadłużenie pojedynczej firmy gastronomicznej wynosi około 21,9 tys. zł.

Sektor zakwaterowania zmaga się z długami wynoszącymi 55,8 mln zł. Hotele mają największą część tego zadłużenia, z długami na poziomie 34,7 mln zł. Średnia wartość długu na jednostkę w tej branży to 32,3 tys. zł.

Inflacja, szczególnie uderzająca w gastronomię, jest główną przyczyną narastania zobowiązań. Ograniczony popyt na usługi HoReCa z powodu wyższych cen jest innym ważnym czynnikiem.

Długi w gastronomii rosną szybciej niż w branży noclegowej. Przez ostatni rok, zobowiązania w gastronomii wzrosły o 17 proc., podczas gdy w hotelarstwie o 4 proc.

Rozdrobnienie branży gastronomicznej jest widoczne również w jej zadłużeniu. Najwięcej, a mianowicie prawie 156,2 mln zł, zadłużone są jednoosobowe działalności gospodarcze.

Sytuacja w hotelarstwie

Branża hotelarska doświadcza spadku obłożenia mimo ożywienia po pandemii. Badania Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego pokazują niskie obłożenie hoteli, nawet w czasie ferii.

Wzrastające długi w sektorze HoReCa oraz narastające koszty operacyjne mogą prowadzić do zwiększenia problemów z płatnościami. Przedsiębiorcy hotelowi powinni monitorować kondycję finansową swoich partnerów biznesowych.

Największym wierzycielem branży HoReCa jest sektor finansowy i ubezpieczeniowy, oczekujący zwrotu prawie 172 mln zł. Również branża handlowa i spożywcza oczekuje istotnych spłat.

Najwięcej długów w branży hotelowo-gastronomicznej zgromadziły firmy z województw mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i pomorskiego. Sektor HoReCa ma również do odzyskania ponad 23,7 mln zł od dłużników, głównie od konsumentów oraz firm budowlanych i handlowych.

Najwięcej długów w branży hotelowo-gastronomicznej zgromadziły firmy z województw mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i pomorskiego. Sektor HoReCa ma również do odzyskania ponad 23,7 mln zł od dłużników, głównie od konsumentów oraz firm budowlanych i handlowych.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design