Weryfikacja praktyk sieci handlowych przez Prezesa UOKiK

Data dodania: 31 maja 2022
Kategoria:

Prezes UOKiK analizuje usługi oferowane przez sieci handlowe wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Te usługi obejmują różnorodne działania związane z procesem sprzedaży, w tym aspekty marketingowe i logistyczne, za które sieci pobierają rozmaite tzw. opłaty okołosprzedażowe.

Praktyki Carrefour i Auchan Polska pod lupą

Obawy wywołały działania firm Carrefour i Auchan Polska. Od dostawców wymagane są opłaty za transport produktów z centralnych magazynów do sklepów sieci. Jednak centralny system dystrybucji towarów jest kluczowym elementem modelu biznesowego tych sieci, a koszty jego utrzymania powinny być pokrywane przez siebie same. Dlatego pobieranie opłat logistycznych może być nieuzasadnionym obciążeniem dla dostawców. Ponadto, niejasno określony zakres usług marketingowych przez obie firmy może prowadzić do niepewności.

Rozpoczęte postępowania wyjaśniające

Zainicjowane zostały postępowania wyjaśniające, by dokładnie zbadać, czy niektóre opłaty pobierane od dostawców, w tym rolników, nie są próbą nieuczciwego przerzucenia na nich kosztów działania sieci. Nieprecyzyjna definicja usług, które powinny być świadczone przez sieci, może powodować nieświadomość dostawców co do konkretnych działań, jakie sieci powinny realizować. To jest część szerszych działań UOKiK dotyczących praktyk sieci handlowych i pobierania opłat od dostawców. Również badanie rynku jest w toku, a jego wyniki zostaną opublikowane w raporcie. Nie wyklucza się nowych postępowań dotyczących innych firm – wyjaśnia Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Możliwe konsekwencje dla Carrefour i Auchan Polska

Postępowania wyjaśniające mają charakter badawczy, a nie oskarżycielski względem przedsiębiorców. Jeżeli okaże się, że badane praktyki stanowią nieuczciwe wykorzystywanie pozycji kontraktowej, Prezes UOKiK może postawić zarzuty Carrefour i Auchan Polska. W takim przypadku, sieci mogą być narażone na kary do 3% rocznego obrotu. Podobne postępowanie przeciwko Eurocash zakończyło się w listopadzie 2021 r. karą 76 mln zł.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design