Podatek katastralny w Europie: gdzie obowiązuje?

Data dodania: 21 maja 2019
Foto: Podatek katastralny w Europie

Podatek katastralny jest pobierany od wartości nieruchomości. Obecnie w Polsce wysokość podatku od nieruchomości zależy od jej powierzchni, dlatego ustanowienie podatku katastralnego znacząco zwiększyłoby obciążenia właścicieli. Z tego właśnie względu w Polsce tego rodzaju podatek nie został jeszcze wprowadzony, choć takie plany istnieją. Jednak przygotowanie wszystkich formalności i dokumentów związanych z katastrem jest bardzo kosztowne, dlatego wielu gmin po prostu na to nie stać.

Podatek katastralny – co to jest?

Jak już wspomniano, podatek katastralny zależy od wartości nieruchomości – im jest ona droższa, tym większe jest obciążenie podatkowe. Przykładowo podatek za nieruchomość o powierzchni 100 m2, położonej w Warszawie i wartej ok. 850 tysięcy złotych, wynosiłby nawet 17 tysięcy złotych rocznie, podczas gdy obecnie jego wartość nie przekracza 200-300 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość podatku od nieruchomości zależy od jej powierzchni i ustalana jest lokalnie – zwykłe podatek nie przekracza kilkuset złotych na rok.

Wprowadzenie podatku katastralnego wymagałoby prowadzenia odpowiedniej ewidencji, nazywanej katastrem. Jest to spis zawierający dane o gruncie, budynkach oraz wartości każdego obiektu. Taki spis musi być publiczny, a informacje, jakie powinny się w nim znaleźć, to m.in. oznaczenie Księgi Wieczystej, położenie, granice i powierzchnia gruntów, klasy gleby i rodzaj użytków, a także budynki i ich położenie. Jak więc widać wprowadzenie katastru wymaga sporo pracy, o czym więcej można przeczytać na stronie https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/podatek-katastralny.

Podatek katastralny we Francji

We Francji podatek katastralny nie jest obliczany na podstawie wartości nieruchomości. Stanowi on procent prawdopodobnej wysokości dochodu, jaką może zapewnić dana nieruchomość swojemu właścicielowi, np. w wyniku dzierżawy czy wynajmu. Podatek ten przynosi dochód jednostkom samorządowym, których władze odpowiadają za ustalenie ostatecznej wysokości stawek podatku.

Podatek katastralny w Hiszpanii

W Hiszpanii każdy właściciel nieruchomości musi co roku płacić podatek katastralny nazywany „sumą”. Płaci się go w październiku, a jego kwota zależy nie tylko od wartości nieruchomości, ale również od jej położenia. W przypadku mieszkania, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 60 m2, podatek katastralny zwykle wynosi nie więcej niż 200 euro na rok.

Podatek katastralny w Czechach

W Czechach także obowiązuje podatek katastralny. Zgodnie z przepisami zarówno budynki, jak i inne budowle wzniesione na danym gruncie, stanowią część gruntu, dlatego muszą mieć tego samego właściciela. Stąd też podatek nakładany jest nie tylko na zabudowania, ale również na grunty.

Kiedy w Polsce?

W Polsce prawdopodobna data wprowadzenia podatku katastralnego to rok 2020. Warto jednak wspomnieć, że politycy doskonale zdają sobie sprawę z tego, iż wprowadzenie katastru będzie wiązać się z kiepskimi wynikami w wyborach. Taki podatek będzie ogromnym obciążeniem dla wielu budżetów domowych – konsekwencje społeczne są więc trudne do przewidzenia. Co więcej, przygotowanie katastru jest bardzo kosztowne dla gmin, więc trudno powiedzieć czy i kiedy zostanie on w Polsce wprowadzony.

Sprawdź, jaka franczyza będzie dla Ciebie najlepsza - zobacz nasz katalog.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design