Odwiedzalność galerii handlowych - czy wzrosła?

Data dodania: 24 lutego 2023
Kategoria:

Obywatele Ukrainy stanowią aż 20% klientów odwiedzających polskie galerie handlowe, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu z okresem przed pandemią.

Według Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH), dane przedstawione przez PRCH dotyczące odwiedzalności nie nadają się do porównań z poprzednimi latami, zwłaszcza przed pandemią. Badania firmy Selectivv Data Tank wskazują, że w grudniu nastąpił wzrost frekwencji o 18,9 proc., głównie za sprawą obywateli Ukrainy. Polacy coraz rzadziej odwiedzają te miejsca, co oznacza spadek ruchu w stosunku do lat wcześniejszych. PSNPH podkreśla potrzebę odfiltrowania danych o ruchu generowanym przez Ukraińców, aby uzyskać rzetelny obraz sytuacji. Ponadto, PSNPH sugeruje, by galerie dostarczały najemcom indywidualne dane o odwiedzalności każdego obiektu, co pozwoli na lepszą analizę biznesową.

Błędy metodologiczne w danych zagregowanych

Dane zagregowane od PRCH dotyczące odwiedzalności i obrotów w galeriach handlowych zawierają błędy metodologiczne. Aby były porównywalne, muszą być oczyszczone z wpływu zewnętrznych czynników, takich jak napływ obywateli Ukrainy czy inflacja. PSNPH zwraca uwagę, że obecne metody nie odzwierciedlają rzeczywistych trendów i różnic między poszczególnymi galeriami, co jest istotne dla najemców. Metodologia przygotowania danych jest nieprzejrzysta, co utrudnia ich wykorzystanie w planowaniu biznesowym. PSNPH postuluje, aby dane o liczbie klientów były dostępne dla najemców, co powinno być częścią umów najmu i dostarczane regularnie.

Postulaty PSNPH dotyczące umów najmu

PSNPH wzywa do systematycznego dostarczania najemcom danych o odwiedzalności poszczególnych obiektów. Obecnie dostępne są jedynie ogólne dane dla całej Polski. PSNPH również zaleca, by umowy najmu były wyrażone w złotówkach, zamiast w euro. Ponadto, PSNPH sprzeciwia się nowym umowom, które zwiększają czynsz w oparciu o obroty w internecie, co jest oddzieloną od sprzedaży stacjonarnej działalnością. PSNPH podkreśla wkład najemców w tworzenie wartości centrów handlowych oraz ich wpływ na polską gospodarkę, wskazując na ogromne koszty, jakie ponoszą, oraz na wysoką generację podatków:

  • Podatek CIT: ponad 500 mln zł rocznie
  • Podatek od nieruchomości: ponad 600 mln zł rocznie
  • Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: ponad 200 mln zł rocznie
  • VAT generowany przez najemców: około 4 mld zł rocznie

Marcin Ochnik z ZPPHiU zwraca uwagę na rosnące koszty najemców, m.in. za energię, czynsz, kursy walut, wynagrodzenia, transport i usługi dodatkowe, co wpływa na spadek rentowności działalności firm w galeriach handlowych.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design