Odwiedzalność centrów handlowych w maju poniżej oczekiwań

Autor: AK
Kategoria:

ZPPHiU powołując się na ostatni raport Proxy.Cloud wskazuje na znaczące spadki w odwiedzalności centrów handlowych w całej Polsce. Złote Tarasy z 82% spadkami na szczycie listy.

Zofia Morbiato, Dyrektor Generalna ZPPHiU podsumowuje wyniki raportu: - Monitorujemy centra, w których działalność prowadzą nasi członkowie i widzimy, że owszem klienci wracają na zakupy, jednakże ruch jest daleki od poziomów, do jakich przywykliśmy przed pandemią. Dane liczbowe można podsumować jednym zdaniem – odwiedzalność spadła w sposób istotny dla prowadzących działalność handlową na terenie galerii.
Badanie ruchu w galeriach handlowych prowadzone poprzez obserwację ruchu telefonów komórkowych pozwala bardzo precyzyjnie wykazać zarówno liczbę wizyt, jak i liczbę unikalnych klientów odwiedzających poszczególne lokalizacje.

Za punkt odniesienia w zestawieniu przyjęto rok 2019 poprzedzający pandemię. W podsumowaniu ogólnopolskim dla wszystkich centrów handlowych uśredniona różnica w liczbie wszystkich wizyt w centrach to w maju 2020 r. mniej o 54%, a w maju 2021 r. o 42%.

Zofia Morbiato komentuje wyniki raportu: - Z jednej strony w przestrzeni publicznej spotykamy się z informacjami o powrocie do stanu sprzed pandemii i obrazami galerii wypełnionych odwiedzającymi ale jest to tylko wrażenie. Narzędzia pomiarowe wykazały jednoznacznie, że spadki odwiedzalności w centrach są bardzo duże. Tymczasem nasi członkowie zderzają się z bezwzględnym egzekwowaniem zapłaty pełnego czynszu. Przeczy to obowiązującym przepisom prawnym i po raz kolejny pokazuje jak ogromna nierównowaga stron panuje pomiędzy silnymi centrami handlowymi i słabszymi firmami korzystającymi z powierzchni handlowych.

Skupiając się na poszczególnych lokalizacjach, badanie precyzyjnie wykazuje, że są takie centra handlowe, w których różnica w liczbie wizyt w 2020 r. wyniosła aż 82% – czego przykładem są Złote Tarasy w Warszawie. Inne popularne dotychczas lokalizacje również zanotowały drastyczne spadki: Stary Browar w Poznaniu 80%, Galeria Bałtycka 72%.

Analizując różnicę w liczbie unikalnych klientów w 2021 r. na szczycie Galeria Bałtycka 82%, warszawskie Złote Tarasy 82%, wysoko plasuje się też poznański Stary Browar 80% mniej klientów niż przed pandemią.

Zarząd ZPPHiU komentuje wyniki jednoznacznie: - To wiarygodne i miarodajne podsumowanie odwiedzalności centrów handlowych. Mamy dane dotyczące każdej lokalizacji i możemy je analizować wspólnie w skali kraju albo indywidualnie dla każdego udostępniającego powierzchnię handlową w galerii. Mamy nadzieję, że powyższe wyniki to argument ucinający spekulacje dotyczące „tłumów w galeriach”.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram