Jak zrozumieć analizę techniczną za pomocą wykresów i wskaźników

Data dodania: 13 marca 2023
Finance Money Debt Credit Balance Concept

Analiza techniczna to metoda oceny aktywów finansowych, która opiera się na badaniu ruchów cen i wolumenu obrotów na rynku.

Wykresy i wskaźniki to podstawowe narzędzia, które pomagają inwestorom i traderom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej ich zastosowaniom w analizie technicznej.

Jakie wykresy trzeba znać?

Wykresy to jedno z najważniejszych narzędzi w analizie technicznej. Są one sposobem przedstawiania historii cen i obrotów w różnych sektorach. Mogą to być kryptowaluty, rynki towarowe, inwestycyjne i wiele więcej! W przestrzeni spotkamy różne rodzaje, ale trzy najbardziej popularne to wykresy świecowe, słupkowe i liniowe.

• Wykresy świecowe to najczęściej wykorzystywane narzędzie w analizie technicznej. Przedstawiają informacje o cenie otwarcia, zamknięcia, a także najwyższej i najniższej cenie w określonym przedziale czasowym. Wykresy świecowe pozwalają na łatwe odczytanie tendencji rynkowych, a także na identyfikację formacji cenowych, takich jak szczyt i dno.
• Wykresy słupkowe różnią się od świecowych tym, że nie przedstawiają informacji o kierunku ruchu cen w danym przedziale czasowym.
• Wykresy liniowe to najprostszy rodzaj wykresów wykorzystywanych w analizie technicznej. Obrazują jedynie poziome linie, które łączą ceny zamknięcia w określonym oknie czasowym. Wykresy liniowe pozwalają na łatwe odczytanie trendów rynkowych.

Każda koncepcja ma inną budowę, a tym samym odczyt informacji jest również inny. Jak to robić?

Jak czytać wykres świecowy?

Nazwa tego schematu nie jest przypadkowa, ponieważ jego budowa nawiązuje do japońskiej świeczki. Poszczególne elementy budowy będą odpowiadać za inne dane:

Korpus. Największy element naszej świeczki, który obrazuje poziom otwarcia i zamknięcia w danym przedziale czasowym.
Kolor. Sygnalizuje nastroje cenowe. Wyróżniamy tzw. bycze, czyli wzrostowe oraz niedźwiedzie, czyli spadkowe. Najczęściej jest to zielony i czerwony.
Knot. Prosta linia w górę lub w dół od korpusu. Odpowiada za wskazanie kierunku ruchu ceny – minimalna i maksymalna.

Po kilku próbach okazuje się, że wbrew pozorom to jeden z najłatwiejszych wykresów giełdowych do zrozumienia, a jednocześnie podstawowe narzędzie w analizie technicznej.

Interpretacja wykresów słupkowych

Z ich pomocą sprawdzisz ceny otwarcia oraz zamknięcia w danym przedziale czasowym. Dodatkowo zobrazowane są najwyższe i najniższe wartości. Sama grafika jest bardzo prosta do odczytania. Dolna część słupka to po prostu najniższe ceny transakcji z danego okresu, a górna najwyższe.

Wspomniane wartości w momencie otwarcia i zamknięcia są zaznaczone za pomocą poziomych kresek na słupku. Jeśli kreska z lewej jest wyżej, mamy do czynienia ze słupkiem niedźwiedzim i analogicznie na odwrót – z byczym.

Jak czytać wykresy liniowe?

To zdecydowanie najprostsza forma ilustrująca ceny na rynkach. Podobny schemat znamy z różnych dziedzin, nie tylko zawodowych, ponieważ to jedna z najbardziej powszechnych koncepcji. Jej minus polega na tym, że wskazuje jedynie ceny zamknięcia. Punkty na osi są po prostu łączone linią, co daje ogólny obraz zmian w cenach. Często korzystają z nich osoby rozpoczynające przygody z inwestowaniem.

Wskaźniki w analizie technicznej

Wskaźniki to kolejne narzędzie wykorzystywane w analizie technicznej. Są one wykorzystywane do analizy trendów i ruchów cen, a także do identyfikacji punktów wejścia i wyjścia z pozycji.

Jednym z najpopularniejszych wskaźników technicznych jest RSI (Relative Strength Index). RSI służy do pomiaru siły ruchu cenowego w danym przedziale czasowym. Wskaźnik ten jest wykorzystywany do identyfikacji sytuacji, gdy rynek jest wykupiony (overbought) lub wyprzedany (oversold) i może nastąpić odwrócenie trendu. Wartości RSI wahają się od 0 do 100. Co trzeba zapamiętać:

• Przyjmuje się, że wartość mniejsza niż 30 oznacza wyprzedanie, a większa niż 70 wykupienie rynku.
• Wskaźnik jest mierzony w przedziałach czasowych. Najbardziej powszechne to 9, 14, 21 dni.

Kolejnym popularnym wskaźnikiem technicznym jest MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD porównuje dwie wykładnicze średnie ruchome i służy do identyfikacji momentów, w których trend rynkowy zaczyna się zmieniać. Gdy linia MACD przecina linię sygnałową od dołu, oznacza to sygnał kupna, a gdy przecina ją od góry, oznacza to sygnał sprzedaży.

Innym popularnym wskaźnikiem technicznym jest Wstęga Bollingera, która wykorzystuje trzy linie:

• środkową linię wykładniczą, średnia ruchoma,
• górną linię, środkowa linia + odchylenie standardowe pomnożone przez wartość współczynnika,
• dolną linię, środkowa linia - odchylenie standardowe pomnożone przez wartość współczynnika.

Wstęga Bollingera służy do identyfikacji okresów, w których rynek jest niestabilny i może nastąpić odwrócenie trendu. Z jej pomocą zaplanujemy wejście podczas konsolidacji, a czasami znajdziemy potencjalne szczyty.

Podsumowanie – dlaczego warto korzystać z wykresów i wskaźników?

Analiza techniczna to metoda oceny aktywów finansowych, która opiera się na badaniu ruchów cen i wolumenu obrotów na rynku. Wykorzystuje ona wykresy i wskaźniki, aby pomóc inwestorom i traderom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Wykresy pozwalają na łatwe odczytanie trendów rynkowych oraz identyfikację formacji cenowych – szczyt i dno. Wskaźniki techniczne są wykorzystywane do analizy trendów i ruchów cen, a także do identyfikacji punktów wejścia i wyjścia z pozycji. Do najpopularniejszych wskaźników technicznych należą RSI, MACD i Wstęga Bollingera.

To praktyczne narzędzia, z którymi łatwiej uzyskać pełen obraz rynku. Dla początkujących inwestorów mogą się wydać skomplikowane, szczególnie wskaźniki, ale branża inwestycyjna ma coś wspólnego z każdą inną: można się jej nauczyć. Systematyczna praca, szkolenia i ustawiczny rozwój zawsze popłacają. Z czasem, nawet wstęga Bollingera wyda się prosta.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design