Faktoring - czym jest i jak działa?

Data dodania: 22 grudnia 2021

Zachowanie płynności finansowej jest jednym z najważniejszych filarów finansowych każdego przedsiębiorstwa. Dzięki usłudze faktoringu, która zyskuje coraz większą popularność, możliwe jest zapewnienie stałego i płynnego dostępu do gotówki bez ryzyka zastoju finansowego. Dzięki temu firma może nieustannie działać i rozwijać się bez obaw o środki materialne.

Na czym dokładniej polega usługa faktoringu, jakie są jej rodzaje i dla kogo przeznaczona jest ta usługa? Kto na takiej usłudze skorzysta najbardziej i czy zawarcie umowy faktoringowej jest bezpieczne i korzystne dla przedsiębiorcy? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Czym jest faktoring?

Z pewnością słyszałeś niejednokrotnie pojęcie faktoringu. Czy wiesz, co oznacza? Faktoring jest rozwiązaniem problemu, jakim są długie terminy płatności. Mówiąc inaczej, faktoring jest działaniem, którego celem jest poprawa płynności finansowej firmy i sprawne finansowa bieżącej działalności. Korzystając z faktoringu przedsiębiorca może regulować swoje zobowiązania finansowe w terminie bądź przed terminem. Usługę faktoringu świadczy faktor, a polega ona na wykupieniu faktur od klienta, który dostarcza towary lub wykonuje dowolne usługi na rzecz swoich kontrahentów. Faktoring jest przeznaczony dla firm, które sprzedają towary lub usługi z odroczonym terminem płatności. Usługa pozwala na pełną płynność finansową firmy.

Co to jest faktoring niepełny i pełny?

Faktoring występuje w kilku rodzajach. Najczęściej spotykany jest faktoring niepełny i pełny. Czym się cechują? Faktoring pełny to usługa, w ramach której cała odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta zostaje przeniesiona na faktora. Chodzi o to, że w przypadku braku wypłacalności kontrahenta, przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów ani nie jest zobowiązany do zwrotu zaliczki za fakturę. Faktoring pełny jest usługą bardziej kosztowną. Znacznie tańszy jest faktoring niepełny, czyli usługa, w ramach której faktor wykupuje wierzytelność od przedsiębiorcy, ale nie odpowiada za ewentualną niewypłacalność kontrahenta. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że dłużnik nie zapłaci faktorowi, to przedsiębiorca musi spłacić dług.

Inne rodzaje faktoringu

Faktoring występuje w kilku rodzajach. W zależności od charakteru zobowiązania, wyróżniamy faktoring wierzytelnościowy i dłużny. Faktoring wierzytelnościowy zakupowy i sprzedażowy polega na usłudze, w ramach której przedsiębiorca przekazuje faktury faktorowi, który następnie przelewa na konto przedsiębiorcy 80-90% wartości brutto tej faktury. Kontrahent musi spłacić wierzytelność, jaką faktor nabywa. Faktoring dłużny, nazywany także odwróconym, istnieje w przypadku, gdy przedsiębiorca zaciąga dług w firmie faktoringowej i zobowiązuje się go spłacić w określonym terminie.

Możemy wyróżnić jeszcze wiele innych rodzajów faktoringu, np. faktoring globalny, pojedynczy, faktoring cichy czy otwarty i półotwarty. W przypadku faktoringu globalnego, przedsiębiorca przekazuje do sfinansowania wszystkie faktury od kontrahentów, którzy zostali zgłoszeni do umowy faktoringowej. Faktoring pojedynczy natomiast zakłada przekazanie do sfinansowania tylko wybranych przez siebie faktur.

Jak działa faktoring?

Aby można było w ogóle mówić o faktoringu, klient musi przekazać faktorowi wybrane przez siebie faktury przed terminem ich płatności. Działanie faktora opiera się na sfinansowaniu faktur klienta, wypłaceniu środków należnych z faktury na konto firmowe klienta. Z faktoringu warto skorzystać, jeżeli zależy nam na szybkim i niezawodnym źródle finansowania. Faktury opłacane są w dniu wystawienia, więc zachowana jest płynność finansowa firmy.

W faktoringu udział bierze przedsiębiorca, zwany faktorantem, który przekazuje faktury do realizacji, wystawione kontrahentom, faktor, czyli instytucja finansowa finansująca zobowiązania, jak również kontrahent, czyli dłużnik faktoringowy, którego obowiązkiem jest zapłata faktury w konkretnym, ściśle określonym terminie.

Umowa faktoringu - na czym polega?

Umowa faktoringu jest zawierana na podstawie oceny faktorowalności, a nie zdolności kredytowej, dlatego samo zawarcie umowy faktoringu jest o wiele szybsze niż umowa o kredyt. Zawarcie umowy faktoringowej oznacza określenie wysokości wartości faktury, jaką faktor wypłaca przedsiębiorcy. Kwota ta może wynosić np. 90% wartości brutto. Pozostałe 10% faktor wpłaca na konto przedsiębiorcy, gdy dłużnik opłaci fakturę.

Czy warto korzystać z usługi faktoringu?

Korzystanie z usługi, jaką jest finansowanie faktur, możesz poradzić sobie w przypadku długich terminów płatności. Przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy daje Ci możliwość pełnej płynności finansowej firmy. To usługa przeznaczona zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i dla większych przedsiębiorców. Faktoring łączy w sobie różne umowy, m.in. umowę cesji wierzytelności czy umowy zlecenia. Jest rozwiązaniem skutecznym i bezpiecznym, przynoszącym duże zyski. Firmy faktoringowe i świadczona przed nich usługa faktoringu to zdecydowanie korzystne zabezpieczenie finansowe dla każdego przedsiębiorcy. Ranking firm faktoringowych godnych polecenia znajdziesz tutaj: https://www.czerwona-skarbonka.pl/faktoring-ranking/.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design