Co sprawdza bank przy kredycie firmowym?

Data dodania: 28 września 2023
Close-up of insurance agent calculating costs an agreement while having a meeting with a client.

Prowadzenie firmy i utrzymanie jej płynności finansowej to trudne zadanie. Jednak przedsiębiorcy nie są pozostawieni sami sobie. Mogą skorzystać ze specjalnych produktów finansowych na rozwój działalności czy poprawę płynności firmy. Czym jest kredyt firmowy i kto może się o niego ubiegać?

Jak działa kredyt firmowy?

Kredyt firmowy to produkt bankowy skierowany do osób prowadzących przedsiębiorstwa. Może być przeznaczony na różne cele - w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i potrzeb danej firmy.

Jednym z rodzajów kredytu firmowego jest kredyt obrotowy. To produkt bankowy, który ma służyć utrzymaniu płynności finansowej firmy i zaspokoić codzienne potrzeby działalności gospodarczej. Środki pozyskane z kredytu obrotowego przedsiębiorca musi przeznaczyć np. na:

• bieżącą działalność przedsiębiorstwa,
• spłatę zobowiązań,
• zakupu towarów niezbędnych do prowadzenia działalności.

Kredyt obrotowy to swego rodzaju kredyt gotówkowy krótkoterminowy, który umożliwia elastyczną spłatę. Możemy zdecydować się na zaciągnięcie kredytu na raty i spłacać pożyczkę w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych lub wybrać spłatę jednorazową. W przypadku kredytu obrotowego długość okresu kredytowania wynosi zazwyczaj od 1 roku do 5 lat. Możemy go zaciągnąć w złotówkach, ale także w obcej walucie.

Innym rodzajem kredytu firmowego jest kredyt w rachunku bieżącym. To odnawialna linia kredytowa limit. Decydując się na taką formę finansowania, środki, które mamy w ramach przyznanego limitu, również musimy przeznaczyć tylko na bieżące zobowiązania.

Kredyt firmowy to również kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorstw. Jego celem jest powiększenie majątku firmy i osiąganie przez nią większych zysków, właśnie dzięki inwestycjom. Tego typu kredyt inwestycyjny można przeznaczyć np. na zakup nieruchomości, samochodów lub niezbędnych urządzeń.

Inny opcją jest kredyt pomostowy, czyli krótkoterminowa pożyczka, którą należy wykorzystać w czasie przejściowym, np. gdy firma czeka na dotację z Unii Europejskiej, a także kredyt technologiczny. Jest to produkt dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w nowe technologie.

Z kolei kredyt konsolidacyjny jest opcją dla przedsiębiorców, którzy mają kilka zobowiązań. Dzięki takiemu kredytowi mogą połączyć je w jeden. Zazwyczaj rata skonsolidowanego kredytu jest niższa niż suma wszystkich rat pożyczek.

Zasady przyznawania kredytu firmowego przez bank

Aby otrzymać kredyt firmowy, trzeba spełnić odpowiednie wymagania banku. Przede wszystkim o takie finansowanie mogą starać się tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą i to przez minimum 12 miesięcy - to kryterium nie obowiązuje w przypadku kredytów na start.
Jak w przypadku zwykłego kredytu gotówkowego, także aby starać się o finansowanie dla przedsiębiorstwa niezbędna jest odpowiednia zdolność kredytowa firmy.

Dodatkowo, aby uzyskać kredyt firmowy, np. kredyt obrotowy, należy przedstawić w banku dobrze skonstruowany biznesplan oraz pokazać dane dotyczące kondycji finansowej firmy.

Jak bank ocenia zdolność kredytową firmy?

Aby ubiegać się o kredyty firmowe, przedsiębiorcy muszą wykazać się odpowiednim poziomem zdolności kredytowej. Banki i instytucje pozabankowe udzielające finansowania, oceniając jej wysokość, zwracają uwagę na dochód i amortyzację przedsiębiorstwa. Dodatkowo sprawdzają zadłużenie firmy i wszystkie zobowiązania. Weryfikują historię w Biurze Informacji Kredytowej, a także zaległości w ZUS i urzędach skarbowych.

Nie bez znaczenia przy ocenie zdolności kredytowej firmy jest także poziom jej płynności finansowej - wysokość jej majątku obrotowego, a także zobowiązań krótkoterminowych.

W jakim banku najlepiej wziąć kredyt dla firmy?

Przed wyborem finansowania dla firmy, warto sprawdzić dostępne oferty i je porównać. Zazwyczaj bowiem takie zobowiązania zaciągane są na wysokie kwoty. Tym bardziej zatem należy zwracać uwagę na takie parametry jak oprocentowanie czy prowizja. Nie bez znaczenia jest również to, na ile możemy wziąć kredyt i na jak długo.

W porównaniu dostępnych ofert i wyborze najlepszej pomocny może być ranking kredytów dla firm. Znajdziesz go tutaj: https://www.czerwona-skarbonka.pl/kredyty-dla-firm/. Takie zestawienie pozwala w prosty sposób znaleźć interesujące oferty i sprawdzić najważniejsze parametry.

Czym kierować się przy wyborze kredytu firmowego?

Kredyt firmowy może być dla przedsiębiorstwa dobrym rozwiązaniem, jeśli zostanie przeznaczony na rozwój firmy i zachowanie płynności finansowej. Zanim jednak zawnioskujesz o kredyt na firmę, warto dokładnie zweryfikować, jakie są potrzeby Twojej spółki. Należy ustalić plan finansowy i oszacować przyszłe wydatki firmy. Wtedy uda Ci się określić dokładną kwotę, jaka jest potrzebna Twojemu przedsiębiorstwu. Nie warto bowiem zadłużać się na więcej, niż naprawdę potrzebujesz.

Przy wyborze finansowania, należy zwrócić uwagę na całkowity koszt kredytu. W tym celu pomocny jest wskaźnik RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Sumuje on wszystkie elementy składowe raty, jak m.in. prowizja, marża i koszty okołokredytowe. W ten sposób łatwo porównasz dostępne oferty kredytów firmowych.

Jeśli Twoja firma jest krótko na rynku, warto również zweryfikować, jaki jest wymagany przez kredytodawców wiek przedsiębiorstwa. Będzie się on różnił w zależności od danej instytucji.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design