Co mogą zrobić firmy, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo w Internecie?

Data dodania: 11 października 2022
businessman hand showing 3d padlock on touch screen computer as Internet security online business concept

Każda firma niemal codziennie narażona jest na cyberataki, w tym ataki phishingowe, zainfekowanie komputerów złośliwym oprogramowaniem czy próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych. W artykule przybliżamy rozwiązania, które pomagają firmom zabezpieczać się przed cyberzagrożeniami.

Dlaczego każda firma powinna zadbać o cyberbezpieczeństwo?

Każda firma, bez względu na wielkość czy branżę, powinna traktować swoje cyberbezpieczeństwo priorytetowo. Jest to ważne, gdyż podjęcie działań zabezpieczających pozwala uniknąć:

• strat finansowych,
• osłabienia reputacji firmy,
• negatywnych konsekwencji prawnych,
• przestojów w działalności,
• wycieku poufnych danych firmy i jej klientów,

z którymi trzeba się liczyć w przypadku skutecznie przeprowadzonego ataku na firmową infrastrukturę IT.

Jak zwiększyć cyberbezpieczeństwo w firmie?

Dla zachowania bezpieczeństwa w Internecie nie wystarczy korzystanie z programu antywirusowego. Firmy potrzebują znacznie bardziej zaawansowanej i wielotorowej ochrony. Poniżej przedstawiamy kluczowe działania, które pozwalają kontrolować bezpieczeństwo cybernetyczne w firmie.

Polityka bezpieczeństwa

Każda, szanująca się firma powinna mieć opracowaną politykę bezpieczeństwa. Jest to dokument określający wewnętrzne zasady postępowania w zakresie cyberbezpieczeństwa – w tym procedury zapobiegania zagrożeniom i reagowania na incydenty, których wszyscy pracownicy w firmie muszą przestrzegać.

Szkolenia dla pracowników

Organizacja szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, z zakresu zagrożeń w sieci, pozwala zwiększyć ich świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dzięki szkoleniom mogą oni poznać najczęściej stosowane przez przestępców techniki i dowiedzieć się, jak się przed nimi chronić.

Aktualizacje oprogramowania i modernizacja sprzętu

Aktualizacje oprogramowania pozwalają nie tylko rozszerzyć dostępne funkcjonalności, ale także usunąć luki w zabezpieczeniach, które są wykorzystywane przez cyberprzestępców. Należy je wykonywać systematycznie, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, bo np. pracownicy korzystają ze zbyt przestarzałych urządzeń, warto wymienić firmowy sprzęt na nowy.

Ograniczenie dostępu do zasobów

Firmowe dane warto przechowywać w systemach z kontrolą dostępu. W praktyce oznacza to, że każdy pracownik może korzystać jedynie z plików niezbędnych do wykonywania jego obowiązków służbowych. Podobnie, szyfrowanie danych pozwala minimalizować ryzyko związane z nieuprawnionym przechwyceniem danych, np. na skutek kradzieży bądź zgubienia firmowego urządzenia.

Testy podatności

Polegają na sprawdzeniu zabezpieczeń firmowych systemów i infrastruktury IT, dzięki czemu można wykryć główne obszary ryzyka (np. błędy w konfiguracji urządzeń, luki w zabezpieczeniach czy złośliwe oprogramowanie, które zostało zainstalowane na firmowym sprzęcie) i podjąć działania mające na celu ich wyeliminowanie.

Kontrolowane ataki phishingowe

Wyciek poufnych danych na skutek ataku phishingowego może przysporzyć firmie wielu problemów, w tym spowodować poważne straty finansowe i wizerunkowe. Kontrolowane ataki phishingowe pozwalają sprawdzić czujność pracowników i sposób ich reagowania na cyberzagrożenia.

Monitoring bezpieczeństwa teleinformatycznego

Całodobowy monitoring bezpieczeństwa ICT, realizowany jest przez własny lub zewnętrzny (outsourcing usługi) zespół SOC (Security Operations Center), składający się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wśród nich znajdują się m.in. analitycy cyberzagrożeń, administratorzy systemów czy threat hunterzy, do zadań których należy:

monitorowanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa systemów, oprogramowania i urządzeń IT w firmie,
szybkie reagowanie na incydenty w celu zapobiegania ich negatywnym skutkom,
analiza zagrożeń i przeciwdziałanie ich wystąpieniu w przyszłości,
ochrona poufnych danych firmowych.

Netia SOC dla Twojej firmy

Netia jest jednym z największych polskich operatorów oferujących usługę Security Operations Center (Netia SOC). Obejmuje ona m.in. monitoring podatności 24h, błyskawiczne reagowanie na incydenty czy pomoc w ich analizie i ograniczaniu negatywnych konsekwencji. Eksperci z Security Operations Center mogą dodatkowo zająć się konfiguracją infrastruktury teleinformatycznej, przeszkoleniem pracowników w zakresie świadomości cyberzagrożeń czy stworzeniem polityki bezpieczeństwa.

Klienci biznesowi mogą skorzystać z oferty kontrolowanych ataków phishingowych Netia Phishing-on-Demand oraz wielu innych usług cyberbezpieczeństwa. Zaliczają się do nich m.in. Netia DDoS Protection (ochrona przed atakami DDoS), Netia Ochrona Poczty czy Netia Data Protection– usługa backupu danych firmowych.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram