Eurobank znika z Polski

Data dodania: 22 sierpnia 2019
Kategoria:
Foto: Eurobank znika z Polski

Od 1 października Bank Millennium zastąpi eurobank, a w listopadzie znikną placówki eurobanku.

31 maja br. Euro Bank S.A. zmienił właściciela i wszedł do Grupy Banku Millennium. Wcześniej zgodę na przeprowadzenie transakcji pomiędzy Societe Generale a Bankiem Millennium wyraziły Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Zmiana właścicielska jest podzielona na etapy, ale nie będzie wymagała od klientów eurobanku ani klientów Banku Millennium żadnych dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostają bez zmian.
Kolejnym etapem będzie weekend 8-10 listopada, kiedy nastąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej eurobanku, poprzedzająca ich wyłączenie. W poniedziałek 11 listopada nastąpi połączenie systemów informatycznych eurobanku i Banku Millennium. Dotychczasowi klienci eurobanku będą od tej pory korzystać z nowej bankowości internetowej i aplikacji mobilnej Banku Millennium. Sieć placówek obu banków zostanie połączona i oznaczona logotypem Banku Millennium.

- Do roku 2020 Bank Millennium zamierza stać się liderem wzrostu na coraz bardziej skoncentrowanym rynku, stąd nasza otwartość na nowe możliwości nieorganicznego wzrostu i przekonanie o powodzeniu tego przedsięwzięcia. Jestem pewien, że razem stworzymy istotną wartość dla klientów, pracowników i akcjonariuszy – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Ochrona depozytów

Zakres ochrony w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z polskim prawem stanowi równowartość w złotych 100 tys. euro. Od 1 października 2019 r., czyli od momentu prawnego połączenia banków, limit ten będzie obowiązywał dla depozytów zgromadzonych przez Klientów łącznie w eurobanku i Banku Millennium, a nie jak dotychczas odrębnie dla każdego z banków. W przypadku, gdy po połączeniu banków nastąpi przekroczenie kwoty podlegającej ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Klient może wypłacić nadwyżkę w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania niniejszej informacji bez utraty odsetek oraz ponoszenia opłat z tego tytułu.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design