Franczyza IN.TIME

Informacje podstawowe

Rodzaj sieci
franczyzowa
Zasięg sieci
ogólnokrajowy
Jednostki własne
4

Finanse

Minimalna kwota
120 000 zł
Opłata wstępna
10 000 zł
Opłata bieżąca
7,4% od obrotu netto
Opłata marketingowa
1,9% od obrotu netto

Kontakt

Strona internetowa
Osoba kontaktowa
Marta Krawczyk
Adres e-mail
Numer telefonu
604 779 709
Ulica
Janusza Meissnera 32
Miasto
31-457 Kraków

Opis systemu

Polska należy do grupy rynków, na których wciąż brakuje silnych, o dobrze rozwiniętej sieci franczyzowej studio treningów EMS. Przeważającą część stanowią lokalnie działające studio umiejscowione z reguły na terenach osiedlowych. Mimo braku na rynku polskim jednej dużej marki, istnieje kilka sieci o dużym potencjale rozwojowym, mogącym stanowić za kila lat silnie rozwiniętą sieć klubów fitness. Wśród nich jest marka In.Time.

Misja systemu franczyzowego In.Time jest dwuwymiarowa: dla franczyzobiorców oraz dla rynku, czyli klientów.

W wymiarze dla Franczyzobiorców misja przedstawia się następująco:

* Stworzenie i rozwijanie atrakcyjnego rynkowo modelu zarządzania studio fitness, który dzięki swojej spójności oraz elastyczności w dopasowaniu się do lokalnych warunków (organizacja studio, oferta), który stanowi dla nowych inwestorów, świadomych dobrych perspektyw dalszego rozwoju w tej branży ofertę franczyzową pierwszego wyboru.
* Wykorzystanie własnego doświadczenia związanego z budową i zarządzaniem siecią studio do nieprzerwanego transferu wiedzy do studio franczyzowych, aby zmieniający się rynek był jak najlepiej wykorzystany a zadowolenie franczyzobiorców napędzało dalsze tempo rozwoju.

W wymiarze dla rynku – klientów misja przedstawia się następująco:

* Budowanie długofalowych relacji z klientami, zdobywanie ich zaufania.
* Stworzenie wizerunku profesjonalnego studio In.Time, jako najbardziej przyjaznego oraz dostępnego klientom, gdyż preferowany tryb pracy studio jest jak najlepiej dopasowany do potrzeb dominujących grup klientów.

Będąc świadomymi wielkiego wpływu aktywności i wysiłku fizycznego na samopoczucie, stworzyliśmy studio, w których oprócz kompetentnego podejścia do treningu, chcemy zarazić każdego zdrowym stylem życia i umiejętnością cieszenia się ruchem.

Trening EMS jest aktywnym treningiem, który wykorzystuje technologię elektrostymulacji mięśni, dodatkowo angażując Twoje mięśnie.

EMS aktywuje 90% aparatu mięśniowego całego ciała w tym włókna mięśniowe, które ciężko wzmocnić w standardowym treningu. W połączeniu z prostymi ćwiczeniami, sprawia, że twoje mięśnie pracują bardziej efektywnie. Oznacza to, że Twój trening przyniesie oczekiwane rezultaty w krótszym czasie niż kiedykolwiek wcześniej.

EMS - Electric Muscle Stimulation ( elektrostymulacja mięśni ) - to bardzo skuteczny trening, który wymaga tylko 20 minut raz w tygodniu. Połączenie przemyślanego napięcia mięśniowego i bodźca w postaci bezpiecznego impulsu o niskiej częstotliwości zapewnia doskonały trening całego ciała.

Korzyści dla franczyzobiorcy

Do najważniejszych korzyści związanych z funkcjonowaniem profesjonalnego studio In.Time należą:

  • funkcjonowanie pod rozpoznawalną dobrze kojarzoną przez klientów marką, o innowacyjnym, elastycznym i profesjonalnym podejściu do klienta oraz zwiększonej aktywności handlowej – optymalizacji sprzedaży,
  • korzystanie z ekonomii skali sieci In.Time, atrakcyjne warunki handlowe, cenowe, promocyjne itp., obniżające parametry nakładów inwestycyjnych, przekazanie w pełni sprawdzonej koncepcji prowadzenia działalności studio, zapewniającej z jednej strony komfort i wygodę klientów oraz stale rosnącą rozpoznawalność marki w nasycającym się otoczeniu konkurencyjnym, a co za tym idzie odpowiedni poziom efektywności ekonomicznej,
  • stały transfer wiedzy operacyjnej o zarządzaniu profesjonalnym studio In.Time, związany z indywidualnym traktowaniem jego potrzeb wynikających z czynników lokalnego otoczenia rynkowego,
  • dostęp do szkoleń, wiedzy i kompetencji wynikających z konieczności stałego kształcenia i pogłębiania wiedzy fachowej, aktywności fizycznej, o zdrowiu człowieka i higienicznym stylu życia, fizjoterapii i profilaktyce – kluczowych wartościach dla zmieniających się pokoleń polskich klientów – coraz częściej poszukujących aktywnych rozwiązań fizycznych,
  • redukcja kosztów operacyjnej działalności studio franczyzowego, wynikająca zarówno z zastosowania się do instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku operacyjnym, jak i faktu, że wszystkie nowe narzędzia, techniki i działania przed wdrożeniem w studio franczyzowym są skrupulatnie badanie pod kątem efektów w jednostkach własnych, dzięki czemu Franczyzobiorca nie jest narażony na ryzyko nietrafionych pomysłów lub innych negatywnych efektów podejmowanych przez Franczyzodawcę decyzji biznesowych.

Dodatkowe wymagania stawiane franczyzobiorcom

  • miejscowości do 20tys. mieszkańców lokal o powierzchni min. 50m²
  • miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców lokal o powierzchni min. 70 m²
  • zaangażowanie

Formularz kontaktowy

Artykuły o franczyzie IN.TIME

Data dodania: 3 kwietnia 2020
W jaki biznes warto zainwestować w 2020 roku?
Data dodania: 2 października 2019
Trening na czas
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram