Franczyza w Polsce

In.Time

Rodzaj sieci: franczyzowa
Zasięg sieci: ogólnokrajowy
Ulica: Janusza Meissnera 32
Miasto: 31-457 Kraków

https://www.intime20.pl

Numer telefonu: 604 779 709

Marta Krawczyk
E-mail: mkrawczyk@arss.com.pl
Numer telefonu: 604 779 709


Jednostki Własne: 4

Opis systemu

Charakterystyka systemu

Polska należy do grupy rynków, na których wciąż brakuje silnych, o dobrze rozwiniętej sieci franczyzowej studio treningów EMS. Przeważającą część stanowią lokalnie działające studio umiejscowione z reguły na terenach osiedlowych. Mimo braku na rynku polskim jednej dużej marki, istnieje kilka sieci o dużym potencjale rozwojowym, mogącym stanowić za kila lat silnie rozwiniętą sieć klubów fitness. Wśród nich jest marka In.Time.

Misja systemu franczyzowego In.Time jest dwuwymiarowa: dla franczyzobiorców oraz dla rynku, czyli klientów.


W wymiarze dla Franczyzobiorców misja przedstawia się następująco:

* Stworzenie i rozwijanie atrakcyjnego rynkowo modelu zarządzania studio fitness, który dzięki swojej spójności oraz elastyczności w dopasowaniu się do lokalnych warunków (organizacja studio, oferta), który stanowi dla nowych inwestorów, świadomych dobrych perspektyw dalszego rozwoju w tej branży ofertę franczyzową pierwszego wyboru.
* Wykorzystanie własnego doświadczenia związanego z budową i zarządzaniem siecią studio do nieprzerwanego transferu wiedzy do studio franczyzowych, aby zmieniający się rynek był jak najlepiej wykorzystany a zadowolenie franczyzobiorców napędzało dalsze tempo rozwoju.

W wymiarze dla rynku – klientów misja przedstawia się następująco:

* Budowanie długofalowych relacji z klientami, zdobywanie ich zaufania.
* Stworzenie wizerunku profesjonalnego studio In.Time, jako najbardziej przyjaznego oraz dostępnego klientom, gdyż preferowany tryb pracy studio jest jak najlepiej dopasowany do potrzeb dominujących grup klientów.

Będąc świadomymi wielkiego wpływu aktywności i wysiłku fizycznego na samopoczucie, stworzyliśmy studio, w których oprócz kompetentnego podejścia do treningu, chcemy zarazić każdego zdrowym stylem życia i umiejętnością cieszenia się ruchem.

Trening EMS jest aktywnym treningiem, który wykorzystuje technologię elektrostymulacji mięśni, dodatkowo angażując Twoje mięśnie.

EMS aktywuje 90% aparatu mięśniowego całego ciała w tym włókna mięśniowe, które ciężko wzmocnić w standardowym treningu. W połączeniu z prostymi ćwiczeniami, sprawia, że twoje mięśnie pracują bardziej efektywnie. Oznacza to, że Twój trening przyniesie oczekiwane rezultaty w krótszym czasie niż kiedykolwiek wcześniej.

EMS - Electric Muscle Stimulation ( elektrostymulacja mięśni ) - to bardzo skuteczny trening, który wymaga tylko 20 minut raz w tygodniu. Połączenie przemyślanego napięcia mięśniowego i bodźca w postaci bezpiecznego impulsu o niskiej częstotliwości zapewnia doskonały trening całego ciała.

Korzyści dla franczyzobiorcy

Do najważniejszych korzyści związanych z funkcjonowaniem profesjonalnego studio In.Time należą:

♦ funkcjonowanie pod rozpoznawalną dobrze kojarzoną przez klientów marką, o innowacyjnym, elastycznym i profesjonalnym podejściu do klienta oraz zwiększonej aktywności handlowej – optymalizacji sprzedaży,
♦ korzystanie z ekonomii skali sieci In.Time, atrakcyjne warunki handlowe, cenowe, promocyjne itp., obniżające parametry nakładów inwestycyjnych, przekazanie w pełni sprawdzonej koncepcji prowadzenia działalności studio, zapewniającej z jednej strony komfort i wygodę klientów oraz stale rosnącą rozpoznawalność marki w nasycającym się otoczeniu konkurencyjnym, a co za tym idzie odpowiedni poziom efektywności ekonomicznej,
♦ stały transfer wiedzy operacyjnej o zarządzaniu profesjonalnym studio In.Time, związany z indywidualnym traktowaniem jego potrzeb wynikających z czynników lokalnego otoczenia rynkowego,
♦ dostęp do szkoleń, wiedzy i kompetencji wynikających z konieczności stałego kształcenia i pogłębiania wiedzy fachowej, aktywności fizycznej, o zdrowiu człowieka i higienicznym stylu życia, fizjoterapii i profilaktyce – kluczowych wartościach dla zmieniających się pokoleń polskich klientów – coraz częściej poszukujących aktywnych rozwiązań fizycznych,
♦ redukcja kosztów operacyjnej działalności studio franczyzowego, wynikająca zarówno z zastosowania się do instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku operacyjnym, jak i faktu, że wszystkie nowe narzędzia, techniki i działania przed wdrożeniem w studio franczyzowym są skrupulatnie badanie pod kątem efektów w jednostkach własnych, dzięki czemu Franczyzobiorca nie jest narażony na ryzyko nietrafionych pomysłów lub innych negatywnych efektów podejmowanych przez Franczyzodawcę decyzji biznesowych.

Wymagania

Minimalna Kwota: 120 000 zł
Opłata Wstępna: 10 000 zł
Opłata Bieżąca: 7,4% od obrotu netto
Opłata Marketingowa: 1,9% od obrotu netto

Dodatkowe wymagania stawiane franczyzobiorcom

♦ miejscowości do 20tys. mieszkańców lokal o powierzchni min. 50m²

♦ miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców lokal o powierzchni min. 70 m²

♦ zaangażowanie

Formularz kontaktowy


*Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


Konsultacje online

Jak kupić franczyzę

Jak zarządzać franczyzą