Zmiany w wynagrodzeniach agentów ubezpieczeniowych

Data dodania: 22 marca 2017
Kategoria:
Foto: freeimages.com

Nowe obowiązki raportowe wpłyną na zmianę sposobu wynagrodzeń pośredników ubezpieczeniowych. To jeden z segmentów rynku, na którym do tej pory z powodzeniem działało wiele sieci franczyzowych.

Już 20 maja tego roku zakłady ubezpieczeń będą musiały po raz pierwszy złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego raporty RSR i SFCR oraz dokonać przeglądu i zmiany systemów wynagrodzeń – informują eksperci firmy doradczej EY.

Tym samym ubezpieczyciele przekażą informacje, które umożliwią organom nadzorczym zrozumienie systemu zarządzania oraz ocenę jego adekwatności w odniesieniu do strategii biznesowej i działań zakładu, delegowania odpowiedzialności oraz prawa do wynagrodzenia. Nowe wyzwania, przed którymi stoją zakłady ubezpieczeń znacząco wpłyną na rynek usług ubezpieczeniowych w naszym kraju. Jak wpłynie to na zmianę rynku dystrybucji ubezpieczeń odpowiada EY, wspólnie z przedstawicielami środowiska ubezpieczeniowego w Polsce.

Polska odpowiedź na europejskie regulacje

Państwa członkowskie są zobowiązane wprowadzić przepisy Dyrektywy do 23 lutego 2018 r. W związku z tym, na początku grudnia 2016 r., Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. W ramach konsultacji społecznych do przedstawionego projektu, Narodowy Bank Polski oraz KNF zgłosiły pomysł, aby w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom podczas sprzedaży ubezpieczeń, klienci byli informowani przez dystrybutorów o wysokości pobieranej prowizji.

O krok dalej poszedł Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w swoim stanowisku zgłosił propozycję całkowitego pozbawienia dystrybutorów wypłacanej prowizji. Zdaniem przedstawicieli UOKiK miałoby to doprowadzić do wyeliminowania sytuacji, w których pośrednicy przedstawialiby jako najkorzystniejszą, ofertę tego ubezpieczyciela, od którego otrzymają najwyższe wynagrodzenie. Propozycje organów nadzorczych i UOKiKu spotkały się ze zrozumiałymi obawami środowiska. Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeniowej szacuje, że zaproponowane rozwiązania mogą oznaczać utratę pracy przez nawet 140-160 tys. pośredników ubezpieczeniowych w Polsce.

Zmiany regulacyjne wiążą się z wyzwaniami dla modelu dystrybucji ubezpieczeń w Polsce. Dostosowanie się do nich powinno być przeprowadzone w sposób rozważny i przemyślany, aby uniknąć negatywnego wpływu na rentowność sektora – komentuje Małgorzata Fiedorczuk, Projekt Menadżer w Zespole People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Jak informują eksperci EY, sprawozdanie musi zawierać również opis najważniejszych zadań i obowiązków osób nadzorujących kluczowe funkcje. Raport SFCR jest publiczny i musi zostać zatwierdzony przez radę nadzorczą zakładu ubezpieczeń. Konieczne jest również badanie biegłego rewidenta, którego opinia zostanie opublikowana razem ze sprawozdaniem. Termin na jego opublikowanie mija 20 maja 2017 r. dla indywidualnych zakładów. Grupy zakładów, po uzyskaniu wcześniejszej zgody KNF, mają czas na złożenie sprawozdania do 1 lipca 2017 r.

Nowe wymogi nakładają wiele obowiązków, ale przy odpowiednim przeglądzie systemów wynagrodzeń nie powinny nastręczać zbyt wiele kłopotów. Podobne regulacje obowiązują sektor bankowy, który zdążył się do nich już przystosować – mówi dr Karol Raźniewski, Dyrektor w Zespole People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Wpływ zagranicznych przepisów na wynagrodzenia ubezpieczycieli

Regulacje zawarte w dyrektywie Wypłacalność II oraz w Rozporządzeniu EU 2015/35 wpływają nie tylko na obowiązki raportowe, ale również na konieczność przyjrzenia się wynagrodzeniom osób faktycznie zarządzające zakładem, pełniących kluczowe funkcje oraz mających znaczący wpływ na profil ryzyka.

Przepisy nakazują, aby polityka wynagradzania nie wpływała negatywnie na zdolność do działania dystrybutora ubezpieczeń, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta oraz do przedstawiania informacji w uczciwej, jasnej i niewprowadzającej w błąd formie. Z kolei samo otrzymywane wynagrodzenie dystrybutora ubezpieczeń, oparte na wynikach sprzedaży, nie może być zachętą do proponowania klientowi określonej umowy ubezpieczeniowej.

Zmiany są spowodowane koniecznością zwiększenia ochrony konsumentów. Ważnym argumentem za ich wprowadzeniem była także chęć zlikwidowania zjawiska misselingu – sytuacji, w której klient otrzymuje produkt niedostosowany do jego indywidualnych potrzeb oraz potrzebie zapobiegania konfliktom interesów. Jest to również pokłosie nieprawidłowości, do których dochodziło podczas sprzedaży polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design