Zdrowe przepływy finansowe to zdrowa firma

Data dodania: 13 listopada 2023
Kategoria:

Brak pieniędzy w firmie przeważnie oznacza poważne kłopoty lub jej koniec. Utrzymywanie przepływów finansowych (cash flow) na poziomie, który pozwala na opłacanie kosztów w terminie, jest kluczowym zadaniem właściciela firmy i osób odpowiedzialnych za finanse.

Przepływ środków pieniężnych jest terminem opisującym różnicę między przychodami a wydatkami firmy w danym okresie. Odpowiedni przepływ środków pieniężnych jest kluczowy dla spełnienia bieżących zobowiązań, takich jak płatności dla dostawców, opłacenie rachunków oraz wynagrodzeń.

Zrozumienie i skuteczne zarządzanie przepływami pieniężnymi jest niezbędne do utrzymania stabilności finansowej i są fundamentem wszelkich decyzji biznesowych - podkreśla Arkadiusz Wąsowicz, Dyrektor Sprzedaży w Factris Poland.

Przepływy finansowe kluczowe dla wszystkich aspektów biznesu

Dzięki zdrowym przepływom pieniężnym przedsiębiorstwa mogą łatwo inwestować w nowe projekty, zwiększać zwrot z inwestycji (ROI), wdrażać technologie oraz strategie marketingowe, co pozwala na zdobywanie nowych rynków i utrzymanie konkurencyjności. Ponadto umożliwiają one terminowe regulowanie zobowiązań, co z kolei pozytywnie wpływa na relacje z dostawcami i partnerami biznesowymi, zmniejsza ryzyko konfliktów finansowych i umożliwia korzystanie z korzystniejszych warunków płatności.

Dodatkowo zdrowy przepływ środków pieniężnych umożliwia efektywne zarządzanie długiem, pozwala na terminową spłatę zadłużenia oraz minimalizuje koszty odsetkowe.

Niski cash flow wpływa także na wycenę firmy

Niska płynność może prowadzić do wielu trudności, w tym opóźnień w płatnościach, co na przykład może skutkować naruszeniem warunków umowy i potencjalnymi karami. Może także ograniczać zdolność firmy do reagowania na nowe możliwości rynkowe i inwestycji w innowacje, co z kolei może wpłynąć na pozycję konkurencyjną firmy na rynku.

Niska płynność finansowa ma także odzwierciedlenie w księgowości. Z perspektywy księgowej zarządzanie przepływem środków pieniężnych ma kluczowe znaczenie dla każdej firmy. Przepływy pieniężne bezpośrednio wpływają na bilans przedsiębiorstwa, odzwierciedlając zmiany w aktywach, pasywach oraz kapitale własnym. Są one fundamentalne do utrzymania równowagi bilansowej i dostarczają istotnych informacji na temat zdolności firmy do generowania wartości dla akcjonariuszy.

Wśród narzędzi, wspomagających firmę w utrzymywaniu zdrowych przepływów finansowych, jest faktoring. Faktoring jest cennym narzędziem, umożliwiającym łatwiejsze poruszanie się w transakcjach handlowych. Oferując wykup faktur za gotówkę, błyskawicznie dostarcza środki finansowe na podstawie wystawionych faktur, dzięki czemu firma od razu otrzymuje pieniądze, którymi może spłacać swoje zobowiązania lub przeznaczyć je na inwestycje.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design