Zakładający firmę zyskuje 11 tys. zł na ZUS

Autor: Redakcja
Data dodania: 30 października 2008
Kategoria:

W obiegowej opinii główną barierą w podjęciu decyzji o założeniu firmy jest konieczność comiesięcznego opłacania do ZUS składek. – Rozpocznę prowadzenie firmy i będą musiał odprowadzać do ZUS prawie 800 zł miesięcznie. Bez względu na to, czy osiągam dochód czy nie – żali się na forum Gazety Prawnej użytkownik podpisujący się All.

Ma sporo racji. Składki do ZUS odprowadza się co miesiąc, i to bez względu na to, czy firma przynosi zyski. Rzeczywiście wynoszą one prawie 800 zł.

Bez preferencji
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (jest ogłaszana przez ZUS 4 razy w roku, na okresy luty–maj, czerwiec–sierpień, wrzesień–listopad i grudzień) dla większości osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie wynosi ona 1770,82 zł.
W związku z tym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych osób (liczone od tej podstawy) za okres wrzesień––listopad tego roku (opłacane do ZUS odpowiednio do 10 października, listopada i grudnia) nie mogą być niższe od kwot:
- na ubezpieczenie emerytalne 345,66 zł (19,52 proc. podstawy wymiaru),
- na ubezpieczenia rentowe 106,25 zł (6 proc. podstawy wymiaru),
- na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 43,39 zł (2,45 proc. podstawy wymiaru),
- na Fundusz Pracy 43,39 zł (2,45 proc. podstawy wymiaru).

Osoby prowadzące działalność muszą też (po samodzielnym ustaleniu stopy procentowej) opłacić składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zakładając (tak jest najczęściej), że wynosi ona 1,8 proc. aktualnej podstawy wymiaru składka wynosi 31,87 zł.
Ponadto osoby te muszą też opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływa ona do NFZ, ale wpłaca się ją do ZUS. Podstawę jej naliczania stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku. Obecnie kwota ta wynosi 2364,27 zł. Składka na to ubezpieczenie nie może być niższa niż 9 proc. tej kwoty. Wynosi więc 212,78 zł.

Łącznie wysokość składek dla osób prowadzących działalność (przy założeniu, że opłacają składkę wypadkową w wysokości 1,8 proc. i dobrowolnie składkę chorobową) wynosi obecnie 783,34 zł miesięcznie. Trzeba je opłacać bez względu na dochód osiągany z tytułu prowadzonej działalności.

Co zyskuje osoba prowadząca działalność dzięki opłacaniu w/w składek ? Kto może korzystać z ulgi w opłacaniu składek do ZUS ? Jakie osoby mogą opłacać preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne ? Kto jest wykluczony z możliwości skorzystania z ulgi ? Jakie dokumenty są niezbędne, by fakt rozpoczęcia wykonywania działalności zgłosić w ZUS? W jakim terminie trzeba to zrobić ?

Bartosz Marczuk

Więcej: Gazeta Prawna 29.10.2008
źródło: Prnews.pl

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram