Żabka odpiera zarzuty

Data dodania: 28 lutego 2020
Kategoria:
Foto: Sklep Żabka

Foto: Sklep Żabka

18 lutego w Sejmie miało miejsce wystąpienie dwóch byłych franczyzobiorczyń sieci Żabka – pani Anny Mendrok oraz Agnieszki Nowak, które podczas konferencji prasowej zorganizowanej przy wsparciu partii Razem opowiedziały swoje historie związane z prowadzeniem sklepów pod szyldem Żabka.

Po kilku dniach w Gazecie Wyborczej pojawił artykuł Adriany Rozwadowskiej p.t. „Myślałam, że wyląduję w psychiatryku” opisujący, między innymi, że właściciele Żabek mieli nawet po 100 tys. zł długów, wynikających z systemu rozliczeń z siecią, co sprawiało, że długi wobec urzędu skarbowego rosły z miesiąca na miesiąc.

W środę 26 lutego sieć Żabka zorganizowała konferencję prasową, podczas której odniosła się do stawianych jej zarzutów oraz przedstawiła model franczyzy, jaki oferuje franczyzobiorcom.

Według statystyk zaprezentowanych przez przedstawicieli sieci poniżej 8 proc. franczyzobiorców odeszło z sieci Żabka w roku 2019, a  połowa z nich (4 proc.) zakończyła współpracę z zadłużeniem sięgającym od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
Władze Żabki poinformowały, że obecnie prowadzonych jest kilkadziesiąt postępowań związanych z windykacją długów byłych franczyzobiorców Żabki. – Szukamy sposobów na uniknięcie postępowania windykacyjnego przed sądem, np. proponujemy rozłożenie długu na raty. W sytuacji gdy nie możemy dojść do porozumienia i nie ma innego wyjścia sprawa trafia do sądu. Obecnie w toku jest kilkadziesiąt takich postępowań – powiedział Alfred Kubczak, dyrektor ds. korporacyjnych spółki Żabka Polska.

Przedstawiciele Żabki dodali, że przed sądem nie toczy się żadne postępowanie wytoczone przeciwko spółce przez byłych franczyzobiorców.

Po spotkaniu została przesłana do redakcji portalu franczyzawpolsce.pl informacja prasowa, w której spółka Żabka opisuje proponowany przez nią model franczyzy.

Franczyza w sieci Żabka

Sieć sklepów Żabka tworzy ponad 4,3 tys. franczyzobiorców – niezależnych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się otworzyć sklep oparty o sprawdzony model biznesowy. Żabka oferuje koncept i standardy współpracy, które są dużym ułatwieniem dla początkujących przedsiębiorców.

Franczyza Żabki to połączenie zalet handlu tradycyjnego i nowoczesnego. Opiera się na wzajemnie uzgodnionej współpracy w ramach umowy franczyzowej, w której franczyzodawca gwarantuje wsparcie w zakresie m.in. asortymentu, logistyki, marketingu, czy IT, z kolei po stronie franczyzobiorcy pozostaje zarządzanie placówką, w tym zatrudnienie pracowników czy prowadzenie spraw księgowych.

Franczyzobiorca to samodzielny przedsiębiorca

Franczyzobiorca to samodzielny przedsiębiorca, który decydując się na otwarcie sklepu, działa we własnym imieniu i na własny rachunek oraz sam zatrudnia pracowników, i podlega takim samym obowiązkom podatkowym, jak każdy inny przedsiębiorca - jego zobowiązania podatkowe są adekwatne do rzeczywistych dochodów. Sposób realizowania zobowiązań podatkowych franczyzobiorcy nie jest kontrolowany przez Spółkę Żabka Polska i pozostaje w ramach odpowiedzialności franczyzobiorcy. Rozliczenia między Żabką a franczyzobiorcą w całości są oparte o standardowe dokumenty księgowe. Sieć Żabka jako franczyzodawca nie prowadzi rozliczeń franczyzobiorców z organami podatkowymi.

Żabka odpowiada za znalezienie lokalizacji dla każdego, nowego sklepu, w czym obecnie wspierana jest przez sztuczną inteligencję, która analizuje i ocenia rentowność każdej placówki. Dodatkowo wyposaża w meble, towaruje placówkę i udziela pełnego wsparcia w prowadzeniu sklepu przez cały okres współpracy.

Odpowiedzialność za zarządzanie sklepem leży po stronie franczyzobiorcy, tak jak i procesy związane z polityką personalną, zarządzaniem zapasami czy prowadzeniem rozliczeń księgowych. Działanie w ramach franczyzy Żabki zwiększa szansę skutecznej konkurencji na rynku sklepów: jak wynika z danych spółki Żabka, na 10 nowych franczyzobiorców, aż 9 po pierwszym roku osiąga satysfakcjonujący poziom rozwoju sklepu. Wskaźnik ten w Żabce jest dużo lepszy niż na rynku tzw. sklepów niezależnych, ponieważ wg danych rynkowych średnio w pierwszym roku działalności upada ponad 30% małych i średnich firm, a w przypadku branży handlowej wskaźnik ten jest jeszcze wyższy.

W 2019 roku tylko około 8% franczyzobiorców odeszło z sieci, z czego połowa z nadwyżką finansową w rozliczeniach z siecią. Żabka jako jedna z niewielu sieci franczyzowych w Polsce cyklicznie przeprowadza badanie satysfakcji franczyzobiorców i obserwuje stały wzrost zadowolenia ze współpracy.

Codzienne wsparcie dla franczyzobiorców w prowadzeniu sklepu

Czytelny i bezpieczny proces rozpoczęcia i zakończenia współpracy to podstawa modelu działania franczyzy w sieci Żabka. Przed podpisaniem umowy franczyzowej każdy kandydat zapoznaje się z modelem biznesowym oraz zasadami współpracy z siecią, następnie przechodzi kilkunastodniowe szkolenie operacyjne, podczas którego ma okazję zapoznać się z informacjami niezbędnymi do prowadzenia sklepu. Co ważne, każda osoba, która podejmuje współpracę z siecią Żabka może w każdej chwili zrezygnować, co nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Po podpisaniu umowy obie strony obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia. Co ważne, wkład początkowy wynosi około 5 tys. złotych, czyli w przypadku rezygnacji franczyzobiorca jest w dużo lepszej sytuacji niż indywidualny przedsiębiorca, który uruchamia sklep na własną rękę, ponieważ w tym przypadku inwestycja wynosi ponad 200 tys. zł.

Przedsiębiorcy otrzymują zestaw narzędzi wspierających zarządzanie sklepem i finansami, które zwiększają szansę powodzenia sklepu na tle rynku. Jest to m.in. aplikacja frappka, wsparcie techniczne w postaci Interwencyjnych Grup Serwisowych w największych miastach w Polsce, a także program awizacji dostaw oraz program szkoleń i e-learningu. Działa także Centrum Wsparcia Franczyzobiorców, w ramach którego franczyzobiorcy otrzymują wsparcie w bieżącej działalności. Ważnym forum dialogu z franczyzobiorcami jest Rada Franczyzobiorców, która jest demokratycznym głosem ponad 4,3 tysięcy małych przedsiębiorców – ich uwagi i spostrzeżenia, często zresztą bardzo celne, są podstawą do dalszego rozwoju sieci Żabka. Aby lepiej poznać potrzeby i osobiście spotkać się z franczyzobiorcami Żabka organizuje w całej Polsce konferencje, w których ub. roku udział wzięło ponad 70% z nich.

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i sprawdź która franczyza będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design