Z „elką” na dachu

Data dodania: 5 kwietnia 2019
Foto: Z „elką” na dachu

Do otwarcia ośrodka szkolenia kierowców trzeba stosunkowo niewiele – uprawnienia instruktora, odpowiedni samochód i dostęp do placu manewrowego.

A gdzie w tym wszystkim sala wykładowa, przecież kursantów trzeba uczyć też teorii – zapytacie. Otóż, jeżeli firma postara się o dodatkowe uprawnienia może prowadzić zajęcia z teorii na odległość. Ale po kolei. Szkoła nauki jazdy to działalność regulowana. Aby ją uruchomić trzeba uzyskać wpis do rejestru Ośrodków Szkolenia Kierowców. W tym celu należy złożyć wniosek w którym deklarujemy, że spełniamy wymogi „Rozporządzenia w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów” odnośnie do wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych, placu manewrowego i pojazdów przeznaczonych do szkolenia. Organem prowadzącym rejestr jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Należy podkreślić, że szkoła nauki jazdy może prowadzić szkolenie wyłącznie na terenie powiatu, w którym została zgłoszona do rejestru przedsiębiorców oraz na terenie powiatu sąsiedniego. W przypadku gdy część infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców, znajduje się na terenie innego powiatu, starosta, dokonując wpisu do rejestru przedsiębiorców, ma poinformuje starostów, na których obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka, o fakcie dokonania wpisu.
Tego typu działalność może prowadzić przedsiębiorca, który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
Działalności tej nie można mylić z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy, którego usługi są skierowane do osób posiadających już prawo jazdy. Prowadzenie takiego ośrodka jest odrębnie rejestrowaną działalnością wymaga i wpisania do rejestru prowadzonego przez wojewodę.

Infrastruktura to podstawa

Koszt początkowej inwestycji będzie zależał od tego, jaki standard chce zaoferować firma. W podstawowym wariancie jest to biuro pełniące też rolę sali wykładowej, samochód do prowadzenia szkolenia, dostęp do placu manewrowego oraz materiały dydaktyczne. Aby zminimalizować koszty początkowe można skorzystać z leasingu na samochód, wówczas na uruchomienie firmy może wystarczyć około 5 tys. zł. Można też zrezygnować z wynajęcia sali wykładowej ucząc kursantów zdalnie. Przepisy prawa dopuszczają, aby wykłady były prowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu. Takie uprawnienia nabywa jednak tylko ten ośrodek, który posiada, wydane przez starostę.Zaleca się, aby szkoła nauki jazdy miała takie same pojazdy, jakimi dysponuje ośrodek egzaminacyjny – od tego będzie uzależniony koszt samochodu instruktora. Średnio jest to około 35 – 40 tys. zł. Zminimalizować początkowe wydatki pomoże też wynajęcie placu manewrowego, później można pomyśleć o własnym. Przygotowanie placu pod zajęcia praktyczne to koszt około 2 tys. zł.
Szkoła nauki jazdy może zaczynać z jednym instruktorem, najczęściej jest nim właściciel firmy. Instruktor musi posiadać uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub sam być instruktorem spełniającym te wymagania. W miarę rozwoju działalności można nawiązać współpracę z innymi instruktorami.

Ile można na tym zarobić?

Średnia cena za jeden kurs na prawo jazdy kat. B wynosi 1,5 tys. zł (zajęcia teoretyczne i 30 godzin jazdy). Firma zarabia także na jazdach doszkalających. Taka usługa jest bardzo popularna wśród kursantów, pomaga lepiej przygotować się do egzaminu. Przykładowo firmy w Warszawie biorą średnio po 500 zł za dodatkowe 10 godzin jazdy. Im więcej klientów uda się pozyskać, tym większy będzie zysk. Dlatego, zanim firma zbuduje markę, warto jest zainwestować w reklamę.

Ile to kosztuje?

Kosztu wynajmu sali wykładowej – od 300 do 1 tys. zł miesięcznie
Opłata za korzystanie z placu manewrowego – od 300 do 500 zł miesięcznie
Samochód do prowadzenia kategorii prawa jazdy B – od 20 tys. do 45 tys. zł
Reklama – od 500 do 1 tys. zł miesięcznie

Razem: od 23 500 do 47 500 zł

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design