Lepsza kontrola okienek kasowych

Autor: Redakcja
Data dodania: 4 października 2011
Kategoria:

Już za niespełna miesiąc w życie wchodzi ustawa rozciagająca nadzór Komisji Nadzoru Finansowego m.in. na tzw. okienka kasowe. Dzięki temu korzystanie z nich stanie się bezpieczniejsze, a to może im przysporzyć większej liczby klientów.

Mowa o ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 23 września 2011 r., zaś obowiązywać zacznie 24 października br. Chodzi o takie usługi jak m.in. prowadzenie rachunków oszczędnościowych, przyjmowanie opłat za rachunki i wykonywanie przelewów.

Ustawa dotyczy więc m.in. tzw. okienek kasowych, których w naszym kraju działają tysiące. Wiele firm specjalizujących się w tej usłudze rozwija sieci agencyjne, m.in. InPost, Microcash czy Skarbonka. Przystąpienie do takiej sieci wymaga bardzo niewielkiej inwestycji, zwykle na poziomie kilku tysięcy złotych, chętnych więc nie brakuje. Niestety historia zna przypadki działalności tego typu firm (Grosik, PAF), które zakończyły się nagłym bankructwem i pozostawieniem na lodzie tysięcy oszukanych klientów, którzy opłacali rachunki np. za prąd czy gaz, ale środki te nigdy nie trafiły na właściwe konto. Teraz takie przypadki nie powinny już mieć miejsca.

Nowa ustawa reguluje bowiem zasady prowadzenia działalności przez instytucje płatnicze i biura usług płatniczych, w tym za pośrednictwem agentów, oraz zasady sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami.

Instytucja płatnicza oraz biuro usług płatniczych to nowe rodzaje podmiotów, które wprowadza ta ustawa. Więcej uprawnień przysługiwać będzie podmiotowi, który zarejestruje się jako instytucja płatnicza, ale będzie się to wiązało także z większą ilością obowiązków. Lista wymogów, które będą musiały spełnić biura usług płatniczych, jest krótsza, ale za to ich działalność będzie podlegała pewnym ograniczeniom. Np. jedno biuro wraz ze wszystkimi swoimi oddziałami i agentami nie będzie mogło pośredniczyć w transakcjach na wyższą kwotę niż 500 tys. euro miesięcznie.

Krajowe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, a także agenci oraz oddziały tych podmiotów będą podlegały wpisowi do rejestru krajowych instytucji płatniczych. A nadzór nad nimi będzie sprawował KNF. Komisja będzie uprawniona np. do dokonywania oceny sytuacji finansowej instytucji płatniczej czy badania prawidłowości działalności operacyjnej związanej ze świadczeniem usług płatniczych. Biura usług płatniczych będą zaś miały obowiązek raportowania do KNF o liczbie transakcji płatniczych wykonanych przez nie i ich agentów.

Co bardzo ważne z punktu widzenia klientów takich firm, biuro usług płatniczych będzie miało obowiązek posiadać gwarancję bankową, ubezpieczeniową lub umowę ubezpieczenia, która będzie obejmować wypłatę pieniędzy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez biuro usług płatniczych zobowiązań wobec klientów.

Joanna Cabaj - Bonicka

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - O tym się mówi

zobacz więcej

Data dodania: 28 września 2022
Analiza założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy
Data dodania: 2 września 2022
Piękno i pieniądze
Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram