Wzrósł dług Grupy EM&F

Data dodania: 19 lutego 2015
Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Empik

Na koniec 2014 roku dług netto Grupy EM&F wyniósł 730 mln zł, co oznacza wzrost o 183 mln zł w stosunku do końca 2013 roku. Jednocześnie grupa pochwaliła się zakończoną optymalizacją działalności Grupy Smyk i segmentu E-commerce. 

Według informacji Grupy EM&F, 134 mln zł wzrostu zadłużenia dotyczyło spłaty zobowiązań objętych faktoringiem kredytami w rachunku bieżącym w ramiach zmian w nowej strukturze finansowania.

Podkreśla też, że w IV kwartale 2014 roku Grupa EM&F z powodzeniem zakończyła proces renegocjacji zadłużenia, zapewniając sobie stabilne finansowanie na okres następnych trzech lat. Zarząd EM&F ocenia sytuację finansową grupy jako bezpieczną i stabilną.

Spółka poinformowała też, że z sukcesem zakończyła prowadzoną optymalizację działalności Grupy Smyk i segmentu E-commerce oraz kontynuowała transformację Grupy Empik, czego dodatkowym efektem była poprawa przepływów pieniężnych i zdolności generowania gotówki.

W 2014 roku Grupa EM&F wygenerowała 76 mln zł gotówki z działalności podstawowej, w porównaniu do wypływu netto środków pieniężnych w kwocie 74 mln PLN w 2013 roku. Zatem wolne przepływy pieniężne z działalności podstawowej zwiększyły się znacząco, bo o 150 mln zł, w stosunku do 2013 roku głównie dzięki poprawie wyników operacyjnych Grupy Smyk i segmentu E-commerce oraz znaczącej optymalizacji kapitału obrotowego i wydatków inwestycyjnych w Grupie Empik i Grupie Smyk.

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram