Wzrasta popularność eFaktur!

Data dodania: 18 lutego 2015
Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: freeimages.com

Dzięki nim możemy zaoszczędzić cenny czas, zredukować koszty z tytułu archiwizacji oraz ograniczyć obieg dokumentów w firmie do minimum. Z roku na rok zapotrzebowanie na e-faktury wyraźnie wzrasta. Nowy trend w dobie technologicznego postępu pokazuje, że co raz rzadziej będziemy sięgać po tradycyjne dokumenty, które gwałtownie stracą na popularności.

Jeśli przyjrzymy się sytuacji ekonomiczno-prawnej na rynkach państw należących do europejskiej wspólnoty zobaczymy, że aktualnie planowane rozporządzenia nie pozostawiają złudzeń. Zgodnie z oficjalnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, do 2020 roku wszyscy mieszkańcy Eurolandu będą się musieli przestawić na elektroniczny system fakturowania. Prognozuje się, że właśnie wtedy, efaktura ma być głównym dokumentem obiegowym wykorzystywanym przez firmy czy osoby fizyczne.

Powyższe standardy są niejako kontynuacją przyjętych parę lat temu zmian. Pełna liberalizacja wystawiania e-faktur (Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z 2010 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania) wprowadzona przez prawodawcę dała możliwość odstąpienia od wymogu potwierdzania e-dokumentów za pośrednictwem podpisu elektronicznego. Inicjatywa ta, przeniesiona do realiów prawa krajowego dała szersze pole manewru dla wszystkich zainteresowanych stron.

Przełamywanie barier

Dylematy związane z dużymi kosztami wydruku w przypadku porozumień finansowych prowadzonych na szeroką skalę, niski poziom zabezpieczeń archiwizowanych dokumentów czy trudności z korektą w sytuacji błędnego wprowadzenia danych, to tylko niektóre z najczęściej wymienianych obciążeń przez osoby korzystające z papierowych faktur.
Opisane sytuacje nierzadko narażają przedsiębiorców na niepotrzebny stres, wynikający z potrzeby ponownego katalogowania bieżących operacji finansowych.
Tym samym, dziwić może fakt, iż w Polsce, mimo dużej świadomości społecznej (szacuje się, że o e-fakturach słyszało blisko 88% Polaków) do tej formy fakturowania właściciele firm nadal podchodzą sceptycznie. Z 1,5 mld faktur wystawianych w ciągu rocznego cyklu podatkowego, tylko 11% stanowią dokumenty przesyłane drogą elektroniczną. Skąd bierze się ta nieufność?

Obserwacje działań prowadzonych przez krajowych przedsiębiorców jasno pokazują, że w dalszym ciągu kieruje nami podejrzliwość wobec nowoczesnych rozwiązań oraz fakt, że jesteśmy przyzwyczajeni do posiadania niezbędnych dokumentów na papierze. Badanie przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Konfederacji Lewiatan ujawnia, że w tym przypadku nie ma znaczenia wiek ani wykształcenie respondentów.

E-faktura na kłopoty

Jedną z najbardziej reprezentatywnych grup przedsiębiorców, którzy starają się przełamywać wszechobecne mity o mało praktycznym wykorzystaniu e-faktur są bez wątpienia franczyzobiorcy. Wśród tej grupy znajdziemy osoby, które pomimo ograniczonej niezależności wynikającej z prowadzenia działalności pod nadzorem sprawdzonej i znanej marki będą chciały wypracować pewien zakres nowatorskich i w pełni indywidualnych praktyk rynkowych.

Jedną z nich jest właśnie prowadzenie dokumentacji podatkowej, której trzon stanowi e-fakturowanie. Mechanizm takiego rozwiązanie jest bez wątpienia czytelny i bardzo intuicyjny. Każdy z partnerów biorących udział w kontraktach franczyzowych (zleceniodawca i zleceniobiorca) potrzebuje jedynie dostępu do sieci internetowej. Pierwszym krokiem jest założenie indywidualnego konta w wirtualnym systemie. Po zalogowaniu się, wpyłeniamy dane potrzebne do e-faktury, dopieramy odpowiednie pozycje, przenosimy dane z paragonu. Na koniec, całkowicie responsywne narzędzie, jaki w tym przypadku jest e-fakturomat autmatycznie uzupełnia rubryki z datą wystawienia czy dane przedsiębiorstwa.

Taki dokument jest więc w pełni czytelny i edytowalny na każdym etapie prowadzonych transakcji. Ważnym elementem okaże się również integralność i autentyczność, inaczej mówiąc – transparentność naszej faktury, która znacznie przyspiesza i usprawnia prowadzone interesy.

Istnieje na rynku kilka narzędzi do wystawiania e-faktur. Jednym z wartych uwagi jest system eFakturomat, który umożliwia wygenerowanie faktury samodzielnie przez klienta końcowego.

Więcej informacji na www.e-fakturomat.pl lub pod numerem telefonu 503 401 001.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Realizowane przez ITEZONE.PL Sp. z o.o., które otrzymało dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania POIG 8.1
Tytuł projektu: "E-Fakturomat - praktyczne narzędzie dla sieci handlowych i agencji badania rynku i opinii."

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram