Wsparcie prawne impulsem do rozpoczęcia eksportu dla małych firm 

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: freeimages.com

Z badań Bibby MSP Index wynika, że dla jednej piątej polskich małych i średnich eksporterów najistotniejszym czynnikiem motywującym do podjęcia współpracy handlowej z zagranicą jest pomoc w sprawdzeniu wiarygodności i wypłacalności kontrahenta. Zaledwie nieco ponad 9% MŚP poszukuje przede wszystkim korzystnego finansowania. 

Respondenci w badaniu Bibby MSP Index podkreślają także, jak ważne są dla nich informacje na temat prawa i lokalnych zwyczajów handlowych obowiązujących na rynkach zagranicznych. 14,8% badanych przedsiębiorców oczekuje od partnerów wspierających ich w eksporcie informacji na temat rynków, z którymi można handlować, czy targów, na które warto pojechać. Natomiast fachowe wsparcie prawne byłoby impulsem do rozpoczęcia działalności eksportowej dla 12,8% przedsiębiorców. Zaledwie 9,3% badanych twierdzi wprost, że najlepszym motywatorem do rozpoczęcia działalności eksportowej byłoby dla nich korzystne finansowanie.

W ramach badania Bibby MSP Index zapytano również polskich przedsiębiorców o to, z jakiego rodzaju wsparcia eksportu korzystają. Okazuje się, że najczęściej sprawdzają wiarygodność zagranicznych kontrahentów; 47,5% badanych twierdzi, że wie, czy firma, z którą prowadzi biznes, jest wiarygodnym partnerem. Ubezpiecza transakcje eksportowe 30,6% firm. Z kredytu obrotowego wspierającego eksport korzysta 17,5% przedsiębiorców, z faktoringu eksportowego – 7,5%, a z innych instrumentów finansowych – 6,9%. Wciąż jednak prawie jedna trzecia badanych firm (31,3%) nie stosuje żadnych zabezpieczeń czy form wsparcia swojej działalności eksportowej.

Faktoring z kolei jest już dobrze znany na rynkach, na które najczęściej eksportują polscy przedsiębiorcy, w tym szczególnie na rynkach Unii Europejskiej, gdzie trafia 75% polskiej sprzedaży za granicę. Oznacza to dużą łatwość wejścia faktora w relacje z kontrahentem zagranicznym bez jakiegokolwiek ryzyka dla relacji pomiędzy przedsiębiorcą a jego kontrahentem.

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram