Wójcik Fashion ma problemy z płynnością finansową

Data dodania: 14 kwietnia 2017
Kategoria:
Foto: freeimages.com
Spółka znalazła się w trudnej sytuacji finansowej m.in. z powodu na decyzji podjętych przez poprzedni zarząd.

Zarząd spółki Wójcik Fashion podjął decyzję o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Spółka znalazła się w trudnej sytuacji finansowej m.in. z powodu na decyzji podjętych przez poprzedni zarząd.

Obecnie spółka podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy płynności finansowej.Jako nowy zarząd wystąpiliśmy do sądu o objęcie nas ochroną i umożliwienie restrukturyzacji zobowiązań w ramach układu z wierzycielami bez ryzyka upadłości – poinformowała spółka.

Sąd rejonowy w Bielsku-Białej pozytywnie weryfikując plany przedstawione przez firmę wydał postanowienie o otworzeniu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego spółki.

Przedstawiciele firmy zwrócili się do swoich kontrahentów informując, że wierzytelności wobec firmy powstałe przed 6 kwietnia br. zostały objęte tzw. masą układową. Oznacza to, że są oni uprawnieni do wzięcia udziału w zgromadzeniu wierzycieli i głosowaniu nad propozycjami układowymi.

Tym samym będą mogli współdecydować o sposobie poprawy sytuacji spółki. Zdaniem zarządu, przyjęcie układu pozwoli na zaspokojenie wierzycieli w możliwie najlepszy sposób. Nieprzyjęcie układu może doprowadzić do likwidacji spółki w postępowaniu upadłościowym.

„W takiej sytuacji, biorąc pod uwagę że, największym wierzycielem firmy jest bank zabezpieczony rzeczowo na najistotniejszych aktywach spółki masa upadłości nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich wierzytelności” - zaznaczono w komunikacie.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram