Właściciele stacji paliw w walce z szarą strefą

Autor: Redakcja
Kategoria:
Franczyzowe paliwo zasili więcej silników. Foto: franczyzowa stacja BP

Rynek paliw ciekłych w Polsce potrzebuje samoregulacji. Walka z szarą strefą w branży to nie tylko nowe przepisy i wynikające z nich obowiązki publicznoprawne dla przedsiębiorców. To - zdaniem BP - także konieczność wdrożenia i rozpowszechniania wysokich standardów prowadzenia działalności przez samych przedsiębiorców. 

Temu celowi służyć ma pierwsza w Polsce kampania edukacyjno - informacyjna Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego „Sprawdź swojego dostawcę paliwa”. Przedsięwzięcie ma wskazywać wszystkim uczestnikom rynku, a w szczególności konsumentom paliw oraz przedsiębiorcom handlującym hurtowo i detalicznie paliwami, główne obowiązki związane z obrotem paliwami, metody weryfikacji swoich dostawców między innymi w oparciu o istniejące publiczne bazy danych oraz ryzyka i skutki zakupu paliw ciekłych od niesprawdzonych, mogących działać nielegalnie dostawców paliw.

Ta kampania to od dawna oczekiwany przykład samoregulacji sektora paliw ciekłych w Polsce, który w oparciu o nowe wymagania prawne dla obrotu paliwami wdraża jednolite, wysokie standardy prowadzenia działalności w sektorze paliwowym pomiędzy tylko sprawdzonymi dostawcami, którzy w codziennej działalności kierują się wysokimi standardami etycznymi i dopełniają należytej staranności w obsłudze swoich klientów.

Kampanię poparły wszystkie firmy zrzeszone w POPIHN, w tym: PKN ORLEN oraz GRUPA LOTOS, zagraniczne koncerny naftowe prowadzące działalność w Polsce a także główne spółki sektora logistyki paliwowej w naszym kraju.

Jak wynika z założeń kampanii, jednym z jej finalnych celów jest opracowanie i wdrożenie dla całego rynku paliw ciekłych w Polsce Kodeku Dobrych Praktyk zawierającego kanon podstawowych zasad prowadzenia działalności w tym sektorze przez wszystkich przedsiębiorców.

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram